Cennik Usług Izby

Cennik Usług Izby

Usługi egzaminacyjne
Egzamin czeladniczy660,57 zł
Egzamin mistrzowski1321,13 zł 
Egzamin sprawdzający 220,19 zł
Egzaminy poprawkowe 50 % stawki
Nieusprawiedliwione niestawienie się na egzamin w I terminiedopłata 20 % stawki
Rezygnacja z egzaminu i wycofanie dokumentówzwrot 50 % stawki
Decyzja o skróceniu lub przedłużeniu okresu nauki20 zł (zrzeszeni)
40 zł (klienci zewnętrzni)
Wydanie zaświadczenia o wyszkoleniu uczniabezpłatnie (zrzeszeni)
50 zł (klienci zewnętrzni)
Duplikat świadectwa czeladniczego26,00 zł
Duplikat dyplomu mistrzowskiego26,00 zł
Wydanie legitymacji do 1998 roku40,00 zł
Dyplom ozdobny czeladniczy30 zł (zrzeszeni)
40 zł (klienci zewnętrzni)
Dyplom ozdobny mistrzowski60 zł (zrzeszeni)
80 zł (klienci zewnętrzni)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Wpisowe0,00 zł
Czesne0 zł / miesiąc
Fundusz Rodzicielski10 zł / miesiąc
Egzamin poprawkowy ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji rocznej40,00 zł
Egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnych60,00 zł
Egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnychbezpłatnie
Inne egzaminy przewidziane w Statucie Szkoły, z wyjątkiem egzaminów czeladniczych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie40,00 zł
Szkoły dla Dorosłych Rzemiosła i Przedsiębiorczości Technikum i Liceum
Wpisowe0,00 zł
Czesne0 zł / miesiąc
Egzamin poprawkowy ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji rocznej40,00 zł
Egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnych60,00 zł
Egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnychbezpłatnie
Inne egzaminy przewidziane w Statucie Szkoły.40,00 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu650 zł (zrzeszeni)
700 zł (klienci zewnętrzni)
Kurs przygotowawczy w zawodzie czeladnika600 zł (zrzeszeni)
700 zł (klienci zewnetrzni)
Kurs przygotowawczy w zawodzie mistrza700 zł (zrzeszeni)
750 zł (klienci zewnętrzni)
Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym (w zawodzie czeladnika oraz mistrza) w związku z niezaliczeniem do 2 przedmiotów100 zł za jeden przedmiot
Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie czeladnika w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów300 zł (zrzeszeni)
350 zł (klienci zewnętrzni)
Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie mistrza w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów350 zł (zrzeszeni)
375 zł (klienci zewnętrzni)
Poprawka z przedmiotu w trakcie trwania kursuPierwsza bezpłatnie. Każda kolejna 50 zł za jeden przedmiot
Szkolenia dla oświaty
Szkolenie otwarte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników.

Szkolenie zamknięte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników. Zgodnie z i indywidualnym zleceniem firmy
Szkolenia z zakresu rozwoju osobistego
Szkolenia z zakresu finansowania i zarządzania przedsiębiorstw
Szkolenia specjalistyczne
Bezpłatne szkolenia otwarte dla MSP (dotacje, finansowanie zewnętrzne itp.) – teoria
Bezpłatne szkolenia otwarte dla starterów – formy wsparcia finansowego dla zakładających działalność gospodarczą –teoria
USŁUGI DODATKOWE
Wynajem dużej sali konferencyjnej na 120 osób (Aula): 35 zł + VAT / h (w celu narad i konferencji) lub
450 zł + VAT (w celu organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych)

(zrzeszeni)
50 zł + VAT / h (w celu narad i konferencji) lub
600 zł + VAT (w celu organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych)

(klienci zewnętrzni)
Wynajem sali na 30 osób (sala nr 3)15 zł + VAT / h
(zrzeszeni)
25 zł + VAT / h
(klienci zewnętrzni)
   
Wynajem sali na 30 osób (sala nr 34)15 zł + VAT / h
(zrzeszeni)
25 zł + VAT / h
(klienci zewnętrzni)
Udostępnienie dodatkowego sprzętu konferencyjnego (laptop, rzutnik, dyktafon, inne)0 zł
(zrzeszeni)
od 50 do 100 zł / dzień (klienci zewnętrzni)
Wydanie zaświadczenia do celów emerytalnych, rentowych lub do zakładu pracy dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie

(zrzeszeni)
bezpłatnie

(klienci zewnętrzni)
Wydanie zaświadczenia do celów emerytalnych, rentowych lub do zakładu pracy dla pozostałych osób20 zł + VAT

(zrzeszeni)
20 zł + VAT

(klienci zewnętrzni)
Wydanie innych zaświadczeń dla obecnych lub byłych pracownikówbezpłatnie

(zrzeszeni)
bezpłatnie

(klienci zewnętrzni)
Wydanie innych zaświadczeń dla osób nie będących pracownikami lub byłymi pracownikamibezpłatnie (zrzeszeni)20 zł + VAT
(klienci zewnętrzni)
Wydanie zaświadczeń do WKUbezpłatnie
(zrzeszeni)
bezpłatnie
(klienci zewnetrzni)
   
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej dla Cechów na stronie Izby100 zł + VAT / rok -
Duplikat zaświadczenia o ukończeniu kursu30 zł (zrzeszeni)50 zł (klienci zewnętrzni)
Kurs prawa jazdy kategorii B.1100 zł (uczniowie szkół Izby)1200 zł (pozostałe osoby)
Dodatkowa godzina nauki jazdy40,00 zł40,00 zł

PLIKI DO POBRANIA