Cennik Usług Izby

Cennik Usług Izby

(wszystkie podane kwoty są kwotami brutto)

Lp.Nazwa usługiDla zrzeszonychKlienci zewnętrzni
I.USŁUGI EGZAMINACYJNE I ZWIĄZANE Z EGZAMINAMI
1EGZAMINY
1.1Egzamin czeladniczy870,25 zł
1.2Egzamin mistrzowski 1740,52 zł
1.3Egzamin sprawdzający 310,80 zł
1.4Egzaminy poprawkowe 50 % stawki
2ZWIĄZANE Z EGZAMINAMI
2.1Nieusprawiedliwione niestawienie się na egzamin w I terminiedopłata 20 % stawkidopłata 20 % stawki
2.2Rezygnacja z egzaminu i wycofanie dokumentówzwrot 50 % stawkizwrot 50 % stawki
2.3Decyzja o skróceniu lub przedłużeniu okresu nauki20 zł40 zł
2.4Wydanie zaświadczenia dla pracodawcy o zdanym egzaminiebezpłatnie50 zł
2.5Duplikat świadectwa czeladniczego26 zł (opłata nie podlega zwrotowi)
2.6Duplikat dyplomu mistrzowskiego26 zł (opłata nie podlega zwrotowi)
2.7Świadectwo ozdobne czeladnicze30 zł + koszty wysyłki40 zł + koszty wysyłki
2.8Dyplom ozdobny mistrzowski60 zł + koszty wysyłki80 zł + koszty wysyłki
2.9Wysyłka dokumentów kurieremna koszt odbiorcy
2.10Wysyłka dokumentów za granicękoszt ustalony indywidualnie
II.Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Lp.Nazwa szkoleniaLiczba godzinDla zrzeszonychKlienci zewnętrzni
1.KURSY ZAWODOWE
1.1Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu48 h700 zł750 zł
1.2Kurs przygotowujący do egzaminu czeladnika86 - 106 h
(w zależności od zawodu)
900 zł1000 zł
1.3Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego104 - 124 h
(w zależności od zawodu)
1000 zł1100 zł
1.4Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym (w zawodzie czeladnika oraz mistrza) w związku z niezaliczeniem do 2 przedmiotów-150 zł
za jeden przedmiot
150 zł
za jeden przedmiot
1.5Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie czeladnika w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów-400 zł500 zł
1.6Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie mistrza w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów500 zł600 zł
1.7Poprawka z przedmiotu w trakcie trwania kursu-Pierwsza bezpłatnie
Każda kolejna 50 zł za jeden przedmiot
Pierwsza bezpłatnie
Każda kolejna 50 zł za jeden przedmiot
1.8Kursy zawodowe z możliwością przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie: kucharz, cukiernik, piekarz (minimalna grupa: 6 osób)400 – 500 h
(w zależności od zawodu)
5100 zł*5600 zł*
2.SZKOLENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE
2.1Szkolenia dla oświaty 8 - 16 godzin dydaktycznychSzkolenie otwarte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników.

Szkolenie zamknięte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników. Zgodnie z i indywidualnym zleceniem firmy
Szkolenie otwarte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników.

Szkolenie zamknięte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników. Zgodnie z i indywidualnym zleceniem firmy
2.2Szkolenia z zakresu finansowania i zarządzania przedsiębiorstw 8 - 40 godzin dydaktycznych
2.3Szkolenia specjalistyczne w zależności od zakresu tematycznego
2.4Warsztaty fryzjerskie
(np. curly, fale, gentelmen, festiwal upięć)
4 godziny dydaktyczne400 zł od osoby
(za jeden wybrany rodzaj szkolenia)
400 zł od osoby
(za jeden wybrany rodzaj szkolenia)
2.5Warsztaty kulinarne lub cukiernicze 8 godzin dydaktycznych500 zł 500 zł
2.6Szkolenia biznesowe „KPIRIP – sedno szkoleń. MY WIEMY JAK !”indywidualne ustaleniaIndywidualne ustaleniaIndywidualne ustalenia
III.USŁUGI DODATKOWE
1.WYNAJEM SAL (W GODZINACH OTWARCIA BUDYNKU)
1.1Wynajem dużej sali konferencyjnej na 120 osób (Aula):
- w celu narad i konferencji60zł/h80zł/h
- w celu organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych 700zł950zł
1.2Wynajem sali na 30 osób (sala nr 3)40zł/h50zł/h
1.3Wynajem sali na 30 osób (sala nr 34)40zł/h50zł/h
1.4Udostępnienie dodatkowego sprzętu konferencyjnego (dzień/szt.)
W przypadku wynajmu ze swoim sprzętem np. warnik, laptop doliczona zostanie kwota 10 zł za wynajem (pobór prądu)
-flip chart0 zł0 zł
-mikrofon0 zł0 zł
-laptop/projektor/dyktafon0 zł50 zł
-sprzęt pozostały np. warnik, czajnik0 zł50 zł
1.5Serwis kawowy
- podstawowy (warnik, filiżanki, łyżeczki, kawa sypana, kawa rozpuszczalna, czarna herbata, cukier, mleko)13 zł/os
- rozszerzony (warnik, filiżanki, łyżeczki, kawa sypana, kawa rozpuszczalna, herbata czarna, ziołowa, owocowa, cukier, mleko, ciastka kruche) 15 zł/os
2.WYNAJEM SAL (POZA GODZINAMI OTWARCIA BUDYNKU)
W soboty, niedzielę i święta oraz od poniedziałku do piątku po godzinie 18.00 za zgodą wynajmującego po indywidualnym ustaleniu kosztów.
W przypadku wynajmu weekendowego zostaje pobrany zadatek w wysokości 10% kwoty brutto całej kwoty wynajmu. W przypadku rezygnacji z wynajmu zadatek nie podlega zwrotowi.
3.DUPLIKATY, ZAŚWIADCZENIA
3.1Duplikat zaświadczenia o ukończeniu kursu30 zł50 zł
3.2Wydanie zaświadczenia do celów emerytalnych, rentowych lub do zakładu pracy
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie
-dla pozostałych osób30 zł (opłata nie podlega zwrotowi)
3.3Pozostałe zaświadczenia
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie
-dla pozostałych osóbbezpłatnie30 zł
5.INNE USŁUGI
Sporządzenie kserokopii dokumentu wydanego przez Izbę2 zł (od strony)
Uwierzytelnienie dokumentu wydanego przez Izbę3 zł (od strony)

PLIKI DO POBRANIA

Cennik Usług KPIRiP w Bydgoszczy

Obowiązujący od 16.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Oferta KPIRiP w Bydgoszczy

Obowiązująca od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.