Konkursy

Konkurs „Rzemieślnik Roku”


W IV kwartale każdego roku ogłaszany jest konkurs Rzemieślnik Roku. Kapituła Konkursu wyłania zwycięzców spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje rzemieślnicze z regionu.


Dzisiejszy rozwój przedsiębiorczości i samorządności gospodarczej wiele zawdzięcza małym zakładom rzemieślniczym. Dobrze prosperujące firmy rzemieślnicze, często rodzinne, przedsiębiorstwa są polskiej gospodarce bardzo potrzebne, będąc jej ważną częścią.


Mając na uwadze znaczenie firm rzemieślniczych Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy poszukuje różnych sposobów na wspieranie rzemieślników z regionu, aby dać im szansę na jeszcze lepszą promocję i rozwój na rynku polskim.


Z uwagi na zróżnicowaną specyfikę prowadzonej działalności przez zgłoszonych kandydatów Kapituła Konkursu wyróżnia zwycięzców w dwóch kategoriach:  1. Rzemieślnik Roku – jako prowadzący działalność gospodarczą z udziałem pracy własnej przy zachowaniu wielopokoleniowej tradycji.

  2. Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku, który buduje swoją pozycję rynkową w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu oraz aktywnie uczestniczy zarówno w życiu gospodarczym jak i społecznym regionu.


Regulamin Konkursu Rzemieslnik Roku vs 07 12 2016

Formularz aplikacyjny Rzemieślnik Roku 2016

Regionalny Konkurs wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych


Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy organizuje corocznie w miesiącu marcu/kwietniu Regionalny Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.


Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu ogólnych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów kształcących się w rzemiośle.


Uczestnicy Konkursu to uczniowie rzemiosła, czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników zrzeszonych w Cechach przynależących do Izby.


Zgłoszenia uczestników należy nadsyłać we wskazanym przez organizatora terminie wypełniając formularz (dostępny do pobrania).


Na uczestników czeka do rozwiązania test pisemny oraz część ustna z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, fizjologii, psychologii, socjologii i ergonomii pracy, postępowania powypadkowego, zasad udzielania pierwszej pomocy, świadczeń powypadkowych oraz ppoż.


Zwycięzcy otrzymują cenne nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów Konkursu. Ponadto zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym, reprezentują Izbę Rzemieślniczą w Konkursie Ogólnopolskim organizowanym corocznie w miesiącu maju przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.


Regulamin Konkursu BHP 2017

Formularz zgłoszeniowy Konkursu BHP Regionalny 2017

Konkurs cukierniczo – piekarski


Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz z Cechem Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy oraz komisjami egzaminacyjnymi w zawodzie cukiernik i piekarz organizuje raz do roku konkurs cukierniczo – piekarski dla młodzieży z regionu uczącej się w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechach należących do Izby.


Celem Konkursu jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie zdobnictwa cukierniczego i piekarskiego.


Każdej edycji Konkursu towarzyszy inna tematyka. Szczegółowe warunki Konkurs każdorazowo ustalane są przez organizatora.


Zgłoszeni uczniowie pracują na pojedynczych stanowiskach, mają do wykonania zadania zgodne z wcześniej podaną tematyką Konkursu. Oceny prac dokonuje komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele izbowych komisji egzaminacyjnych w zawodzie cukiernik i piekarz.


Wysiłki uczniów oceniane są pod kątem organizacji pracy, właściwego procesu technologicznego, jakości i estetyki wykonywanych wypieków, przestrzegania przepisów bhp.


Dla zwycięzców Konkursu trzech pierwszych miejsc (w każdej grupie zawodowej) przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.


Zgłoszenia uczestników należy nadsyłać we wskazanym przez organizatora terminie wypełniając formularz (dostępny do pobrania).


Regulamin Konkursu Cukierniczego 2017

V edycja Konkursu Cukierniczego – formularz zgłoszeniowy 2017

Pliki do pobrania

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US i ZUS załącznik