Zarząd Izby

Zarząd Izby

W skład Zarządu Izby wchodzi Prezes oraz 9 członków , w tym dwóch zastępców Prezesa po jednym z regionów samorządowych: toruńskiego i włocławskiego.

Sławomir Szatkowski
Sławomir Szatkowski

Prezes Zarządu

Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

SKŁAD ZARZĄDU
  • Piotr Antoszewski – Wiceprezes
  • Wiesław Łasiński – Wiceprezes
  • Franciszek Baldowski – Sekretarz
  • Andrzej Galinski
  • Jan Gogolewski
  • Piotr Hadrysiak
  • Jan Lewandowski
  • Mirosław Łataś
  • Krzysztof Uzarski

Adres e-mail Prezesa KPIRiP:  slawomir.szatkowski@izbarzem.pl