Rekrutacja do projektu

 Rekrutacja do projektu „Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko – pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi”.

W grudniu 2016 r. Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy rozpoczęła rekrutację do projektu pn. „Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko – pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi”.
 
Do projektu mogą zgłaszać się mikro i małe (do 25 pracowników) firmy z województwa kujawsko – pomorskiego, które:

 

a) posiadają siedzibę zgodnie z dokumentem rejestrowym na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, lub posiadają struktury organizacyjne na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. (np. filie, oddziały, zakłady produkcyjne, przedstawicieli handlowych itp.) lub posiadają dostawców lub odbiorców na terenie danego regionu;
 
b) nie posiadają strategii lub planu rozwoju, tj. nie posiadają dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, podpisanego przez kierownictwo przedsiębiorcy, który określa misję, wizję, system wartości, strukturę organizacyjną oraz cele jakie mają zostać osiągnięte i mierniki tych celów;
 
c) nie są wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie;
 
d) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Liderem projektu stosownie do postanowień § 3 Regulaminu.
 
Wszystkie podmioty zainteresowane opracowaniem Planu Rozwojowego własnej firmy zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Kierownikiem Projektu.
 
Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji do projektu oraz dokumenty, jakie należy złożyć w celu weryfikacji przedsiębiorcy i podpisania umowy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Ewa Pierucka

tel. 795 759 593

e-mail: ewa.pierucka@izbarzem.pl


PLIKI DO POBRANIA