Archiwum - Maj, 2020

29Maj

PILNE ! Od dnia 1 czerwca wznawiamy praktyki i zajęcia praktyczne dla kolejnej grupy uczniów

27Maj

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19 – OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW

14Maj

Młodociani pracownicy a odmrażanie gospodarki.

06Maj

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie obowiązku zwalniania młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy