Archiwum - maj, 2020

29maj

PILNE ! Od dnia 1 czerwca wznawiamy praktyki i zajęcia praktyczne dla kolejnej grupy uczniów

27maj

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19 – OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW

14maj

Młodociani pracownicy a odmrażanie gospodarki.

06maj

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie obowiązku zwalniania młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy