Informacje dla przedsiębiorców – KORONAWIRUS

Informacje dla przedsiębiorców- KORONAWIRUS

• Tarcza 9.0 przyjęta przez rząd, pomoc dla firm na marzec i kwiecień od 26 kwietnia 2021 r.

https://zrp.pl/tarcza-9-0-przyjeta-przez-rzad-pomoc-dla-firm-na-marzec-i-kwiecien-od-26-kwietnia-2021-r/

• Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0 (pfrsa.pl)

• Tarcza 8.0 – ważne zmiany

https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/5208702,Tarcza-80-dotacja-i-inne-wazne-zmiany.html?fbclid=IwAR1igRC4dEcs34A_LklXjS-oWMBzWzGydXrpJ_4MUxFTIhlcQPavws461gs

Tarcza Antykryzysowa 7.0https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-70–jakie-wsparcie-wyplaca-zus

• Tarcza Finansowa PFR 2.0 – https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

• Tarcza 6.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pomoc dla 40 branż – https://www.money.pl/gospodarka/tarcza-6-0-opublikowana-w-dzienniku-ustaw-pomoc-dla-40-branz-6586761818393376a.html

• TARCZA FIANSOWA PFR 2.0  https://izbarzem.pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0-wsparcie-dla-firm/

• Kolejny pakiet 10 działań antykryzysowych dla polskich firm    https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-pakiet-10-dzialan-antykryzysowych-dla-polskich-firm

• Kolejny pakiet pomocowy z antykryzysowej tarczy branżowej: zwolnienie z ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe, zniesienie opłaty targowej- listopad 2020 – https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/kolejny-pakiet-pomocowy-z-antykryzysowej-tarczy-branzowej-zwolnienie-z-zus-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-zniesienie-oplaty-targowej

• Tarcza 4.0https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2

• Zwolnienia ze składek ZUS jeszcze bardziej dostępne-  https://zrp.pl/zwolnienia-ze-skladek-zus-jeszcze-bardziej-dostepne/

• Tarcza Finansowa – ruszyły środki z PFRhttps://pfr.pl/

• Tarcza Finansowa – szkolenia on-line https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/

• Nowe rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 2.0 https://zrp.pl/nowe-rozwiazania-przewidziane-w-tarcza-antykryzysowa-2-0/

• Polski Fundusz Rozwoju – Tarcza Finansowa dla firm i pracowników  https://pfr.pl/

• Tarcza Antykryzysowa – szkolenia on-line https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDjP8EaiOOjVJowvAYdoxDnRUOEs1MzFYOUZZR0c4Q0xIV0xCSzNLWEhSWiQlQCN0PWcu

• Ogólnopolska infolinia o Tarczy Antykryzysowej – https://zrp.pl/ogolnopolska-infolinia-o-tarczy-antykryzysowej/

• ZUS dla Biznesu – https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/04/ZUS-dla-Biznesu.pdf

• Akcja Rzecznika MŚP #RatujBiznes https://zrp.pl/akcja-rzecznika-msp-ratujbiznes/
• Koronawirus – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców – biznes.gov.pl
https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow

• Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet, bezpiecznie i wygodnie! https://www.gov.pl/
• Umorzenie zaległości podatkowych https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_292-umorzenie-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek
• Odroczenie terminu zaległości podatkowych https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek
• Rozłożenie na raty zaległości podatkowych https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_291-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-podatkowych
• Ministerstwo Finansów przypomina, że e-Deklaracje pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt-z-urzedami-skarbowymi-informacja-dla-podatnikow
• Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/2548485
• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-po-25-marca-2020-r_/3250803
• Więcej czasu na złożenie PIT https://www.gov.pl/web/finanse/wiecej-czasu-na-zlozenie-pit?fbclid=IwAR0OEminTkQQ4axhyzpN-_WaoBpkKKTkA61FK6UfLttkysZfPAHvLU2tb9U

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

•Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 – https://zrp.pl/bezpieczenstwo-i-ochrona-zdrowia-osob-pracujacych-w-czasie-epidemii-covid-19/

• Sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

• Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy – https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html?fbclid=IwAR2Uxg89h8Ziv8mKv-PTMQj9e9zQhek80O-wL1eLzGgyvBEtEbleiKeLUz4

• Inspektorzy pracy odpowiadają na najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców https://bydgoszcz.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/rzecznik-prasowy/aktualnosci-/109868,pandemia-odpowiedzi-na-pytania-pracodawcow-cz-1.html

• PRAWO PRACY I BHP W CZASIE PANDEMII – akcja wspierająca pracodawców https://izbarzem.pl/prawo-pracy-i-bhp-w-czasie-pandemii-akcja-wspierajaca-pracodawcow/

• Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 https://www.gov.pl/web/zdrowie/tymczasowe-zalecenia-dla-pracodawcow-w-zwiazku-z-koronawirusem-sars-cov-2?fbclid=IwAR1TCqEBmxUyaEmM_vi43ywpeicn_Go48FyjxZdhPsaDq3gRBrWVzEnKR84
• Koronawirus: informacje i zalecenia https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-informacje-i-zalecenia-portal-gov-pl/
• Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem/
• Czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-w-sprawie-ograniczenia-funkcjonowania-instytucji-lub-zakladow-pracy-w-okresie-stanu-zagrozenia-epidemicznego-w-zwiazku-z-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2
• Ministerstwo Rozwoju – Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej – Pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-i-przedsiebiorca-w-obliczu-koronawirusa—praktyczny-poradnik

OŚWIATA ZAWODOWA

• Dotyczy zakazu świadczenia usług fryzjerskich – praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników – 19.04.2021 https://zrp.pl/dot-zakazu-swiadczenia-uslug-fryzjerskich-praktyczna-nauka-zawodu-mlodocianych-pracownikow/

• Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników – https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

• Pracownicy młodociani w Tarczy antykryzysowej 4.0 – https://zrp.pl/pracownicy-mlodociani-w-tarczy-antykryzysowej-4-0/

• Uwaga! Ważna informacja dla pracodawców szkolących uczniów młodocianych. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy  informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy umożliwiające powrót na zajęcia praktyczne uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/od-1-czerwca-wznawiamy-praktyki-i-zajecia-praktyczne-dla-kolejnej-grupy-uczniow

• Odmrażanie gospodarki a pracownicy młodociani  14_05_2020 – https://zrp.pl/odmrazanie-gospodarki-a-pracownicy-mlodociani/

• Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie obowiązku zwalniania młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy Stanowisko MEN w sprawie obowiązku zwalniania młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy

• Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy – opinia prawnika Opinia prawnika dot. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

• Pracownicy młodociani – możliwość powrotu do nauki zawodu Pracownicy młodociani możliwość powrotu do nauki zawodu

• Pracownicy młodociani wyłączeni z liczby ubezpieczonych – https://zrp.pl/pracownicy-mlodociani-wylaczeni-z-liczby-ubezpieczonych/

• Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe rozwiązania w czasie pandemii – https://zrp.pl/mlodociani-pracownicy-w-rzemiosle-wyjatkowe-rozwiazania-w-czasie-pandemii/

• Komunikat Ministerstwa Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych?fbclid=IwAR0SNSrajakYynJu3akB-68ieceq_bQtalcVpYahYssLGhNLHSe0RuoR8Qc

• Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych https://zrp.pl/komunikat-w-sprawie-sposobu-postepowania-wobec-mlodocianych-pracownikow-zatrudnionych-w-celu-przygotowania-zawodowego-w-okresie-zawieszenia-zajec-w-szkolach-zawodowych/

• Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych  https://zrp.pl/komunikat-w-sprawie-sposobu-postepowania-wobec-mlodocianych-pracownikow-zatrudnionych-w-celu-przygotowania-zawodowego-w-okresie-zawieszenia-zajec-w-szkolach-zawodowych/ Uzupełnienie https://zrp.pl/komunikat-w-sprawie-sposobu-postepowania-wobec-mlodocianych-pracownikow-uzupelnienie/

INNE

• Platforma Zakupowa Ministerstwa Zdrowia
https://platformazakupowa.pl/pn/mz?fbclid=IwAR1HowxVIvBrIvnmNACkHKSwX3GnopKRG2n6RgCNfU6lS7XxIWxvkBznoTA
• Koronawirus a programy wdrażane przez PARP – działania pomocowe
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58990:koronawirus-a-konkursy-wdrazane-przez-parp-dzialania-pomocowe?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp
•Bieżące komunikaty marszałka województwa w związku z epidemią COVID-19 https://www.kujawsko-pomorskie.pl/
• Fundusz eksportowy- Możliwość składania dokumentów do umowy o powierzenie grantu w formie skanów –  https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/aktualnosc-34-dokumenty_do_umowy_o_powierzenie_grantu.html
• Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego- Kontakt z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym – liderem projektu –
https://kpfp.org.pl/kpfp-w-awaryjnym-trybie-pracy-marzec-2020/