Cennik Usług Izby

Cennik Usług Izby

UWAGA

Od 1 stycznia 2020 r. faktury do paragonów wystawiane będą przez Izbę jedynie w przypadku okazania paragonu zawierającego numer NIP nabywcy.

Dlatego przy wpłatach za egzaminy, kursy czy inne usługi należy bezwzględnie podawać w treści przelewu numer NIP na który ma być wystawiona faktura.

Brak numeru NIP czy dokonanie zapłaty przez ucznia zamiast przedsiębiorcę będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia faktury na przedsiębiorcę.

 

Dla aktywnych* Honorowych Dawców Krwi 10% rabatu na wszystkie usługi oferowane przez Izbę
(o ile inne przepisy nie stanowią inaczej)

UWAGA

Od 1 stycznia 2020 r. faktury do paragonów wystawiane będą przez Izbę jedynie w przypadku okazania paragonu zawierającego numer NIP nabywcy.

Dlatego przy wpłatach za egzaminy, kursy czy inne usługi należy bezwzględnie podawać w treści przelewu numer NIP na który ma być wystawiona faktura.

Brak numeru NIP czy dokonanie zapłaty przez ucznia zamiast przedsiębiorcę będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia faktury na przedsiębiorcę.

 

Dla aktywnych* Honorowych Dawców Krwi 10% rabatu na wszystkie usługi oferowane przez Izbę
(o ile inne przepisy nie stanowią inaczej)

Lp.Nazwa usługiDla zrzeszonychKlienci zewnętrzni
I.USŁUGI EGZAMINACYJNE I ZWIĄZANE Z EGZAMINAMI
1EGZAMINY
1.1Egzamin czeladniczy723,80 zł
1.2Egzamin mistrzowski1 447,60 zł 
1.3Egzamin sprawdzający 258,50 zł
1.4Egzaminy poprawkowe 50 % stawki
2ZWIĄZANE Z EGZAMINAMI
2.1Nieusprawiedliwione niestawienie się na egzamin w I terminiedopłata 20 % stawkidopłata 20 % stawki
2.2Rezygnacja z egzaminu i wycofanie dokumentówzwrot 50 % stawkizwrot 50 % stawki
2.3Decyzja o skróceniu lub przedłużeniu okresu nauki20 zł40 zł
2.4Wydanie zaświadczenia o wyszkoleniu uczniabezpłatnie50 zł
2.5Duplikat świadectwa czeladniczego26 zł
2.6Duplikat dyplomu mistrzowskiego26 zł
2.7Świadectwo ozdobne czeladnicze30 zł + koszty wysyłki40 zł + koszty wysyłki
2.8Dyplom ozdobny mistrzowski60 zł + koszty wysyłki80 zł + koszty wysyłki
2.9Wysyłka dokumentów kurieremna koszt odbiorcy
2.10Wysyłka dokumentów za granicękoszt ustalony indywidualnie

* Warunkiem jest przedstawienie swojej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi oraz od ostatniego pobrania nie może minąć więcej niż rok.

II.Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Lp.Nazwa szkoleniaLiczba godzinDla zrzeszonychKlienci zewnętrzni
1.KURSY ZAWODOWE
1.1Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu48 h700 zł*750 zł*
1.2Kurs przygotowujący do egzaminu czeladnika86 - 106 h
(w zależności od zawodu)
650 zł*700 zł*
1.3Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego104 - 124 h
(w zależności od zawodu)
750 zł*800 zł*
1.4Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym (w zawodzie czeladnika oraz mistrza) w związku z niezaliczeniem do 2 przedmiotów-100 zł
za jeden przedmiot
100 zł
za jeden przedmiot
1.5Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie czeladnika w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów-300 zł350 zł
1.6Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie mistrza w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów350 zł375 zł
1.7Poprawka z przedmiotu w trakcie trwania kursu-Pierwsza bezpłatnie
Każda kolejna 50 zł za jeden przedmiot
Pierwsza bezpłatnie
Każda kolejna 50 zł za jeden przedmiot
1.8Kursy zawodowe z możliwością przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie: kucharz, cukiernik, piekarz (minimalna grupa: 6 osób)400 – 500 h
(w zależności od zawodu)
5100 zł*5600 zł*
2.SZKOLENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE
2.1Szkolenia dla oświaty 8 - 16 godzin dydaktycznychSzkolenie otwarte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników.

Szkolenie zamknięte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników. Zgodnie z i indywidualnym zleceniem firmy
Szkolenie otwarte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników.

Szkolenie zamknięte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników. Zgodnie z i indywidualnym zleceniem firmy
2.2Szkolenia z zakresu finansowania i zarządzania przedsiębiorstw 8 - 40 godzin dydaktycznych
2.3Szkolenia specjalistyczne w zależności od zakresu tematycznego
2.4Warsztaty fryzjerskie
(np. curly, fale, gentelmen, festiwal upięć)
4 godziny dydaktyczne200 zł od osoby
(za jeden wybrany rodzaj szkolenia)
200 zł od osoby
(za jeden wybrany rodzaj szkolenia)
2.5Warsztaty kulinarne lub cukiernicze 8 godzin dydaktycznych250 zł 250 zł
2.6Szkolenia biznesowe „KPIRIP – sedno szkoleń. MY WIEMY JAK !”indywidualne ustaleniaIndywidualne ustaleniaIndywidualne ustalenia

*- istnieje możliwość dokonywania wpłat w ratach

III.USŁUGI DODATKOWE
1.WYNAJEM SAL (W GODZINACH OTWARCIA BUDYNKU)
1.1Wynajem dużej sali konferencyjnej na 120 osób (Aula):
- w celu narad i konferencji50zł/h70zł/h
- w celu organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych 600zł800zł
1.2Wynajem sali na 30 osób (sala nr 3)30zł/h40zł/h
1.3Wynajem sali na 30 osób (sala nr 34)30zł/h40zł/h
1.4Udostępnienie dodatkowego sprzętu konferencyjnego (dzień/szt.)
-flip chart0 zł0 zł
-mikrofon0 zł0 zł
-laptop/projektor/dyktafon0 zł50 zł
-sprzęt pozostały np. warnik, czajnik0 zł50 zł
1.5Serwis kawowy
- podstawowy (warnik, filiżanki, łyżeczki, kawa sypana, kawa rozpuszczalna, czarna herbata, cukier, mleko)10 zł/os
- rozszerzony (warnik, filiżanki, łyżeczki, kawa sypana, kawa rozpuszczalna, herbata czarna, ziołowa, owocowa, cukier, mleko, ciastka kruche) 13 zł/os
2.WYNAJEM SAL (POZA GODZINAMI OTWARCIA BUDYNKU)
W soboty, niedzielę i święta oraz od poniedziałku do piątku po godzinie 18.00 za zgodą wynajmującego po indywidualnym ustaleniu kosztów.
3.DUPLIKATY, ZAŚWIADCZENIA
3.1Duplikat zaświadczenia o ukończeniu kursu30 zł50 zł
3.2Wydanie zaświadczenia do celów emerytalnych, rentowych lub do zakładu pracy
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie
-dla pozostałych osób30 zł
3.3Pozostałe zaświadczenia
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie
-dla pozostałych osóbbezpłatnie30 zł
4.OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
4.1Dla uczniów szkół rzemieślniczych1 200 zł
4.2Pozostali1 400 zł
4.3Godzina dodatkowej jazdy50 zł
5.INNE USŁUGI
Sporządzenie kserokopii dokumentu wydanego przez Izbę2,00 zł (od strony)
Uwierzytelnienie dokumentu wydanego przez Izbę3,00 zł (od strony)

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto

PLIKI DO POBRANIA

Cennik Usług KPIRiP w Bydgoszczy

Obowiązujący od 13.05.2021 r. do 31.12.2021 r.

Oferta KPIRiP w Bydgoszczy

Obowiązująca od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.