Cennik Usług Izby

Cennik Usług Izby

Usługi egzaminacyjne
Egzamin czeladniczy760,69 zł
Egzamin mistrzowski1521,38 zł 
Egzamin sprawdzający 253,56 zł
Egzaminy poprawkowe 50 % stawki
Nieusprawiedliwione niestawienie się na egzamin w I terminiedopłata 20 % stawki
Rezygnacja z egzaminu i wycofanie dokumentówzwrot 50 % stawki
Decyzja o skróceniu lub przedłużeniu okresu nauki20 zł (zrzeszeni)
40 zł (klienci zewnętrzni)
Wydanie zaświadczenia o wyszkoleniu uczniabezpłatnie (zrzeszeni)
50 zł (klienci zewnętrzni)
Duplikat świadectwa czeladniczego26,00 zł
Duplikat dyplomu mistrzowskiego26,00 zł
Dyplom ozdobny czeladniczy30 zł (zrzeszeni)
40 zł (klienci zewnętrzni)
Dyplom ozdobny mistrzowski60 zł (zrzeszeni)
80 zł (klienci zewnętrzni)

* Warunkiem jest przedstawienie swojej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi oraz od ostatniego pobrania nie może minąć więcej niż rok.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wykładowców/trenerów pozaszkolnych form nauczania700 zł* (zrzeszeni)
750 zł* (klienci zewnętrzni)
Kurs przygotowawczy w zawodzie czeladnika650 zł* (zrzeszeni)
700 zł* (klienci zewnętrzni)
Kurs przygotowawczy w zawodzie mistrza750 zł* (zrzeszeni)
800 zł* (klienci zewnętrzni)
Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym (w zawodzie czeladnika oraz mistrza) w związku z niezaliczeniem do 2 przedmiotów100 zł za jeden przedmiot
Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie czeladnika w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów300 zł (zrzeszeni)
350 zł (klienci zewnętrzni)
Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie mistrza w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów350 zł (zrzeszeni)
375 zł (klienci zewnętrzni)
Poprawka z przedmiotu w trakcie trwania kursuPierwsza bezpłatnie. Każda kolejna 50 zł za jeden przedmiot
Kursy zawodowe z możliwością przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie: kucharz, cukiernik, piekarz (minimalna grupa: 6 osób)5100 zł (zrzeszeni)*
5600 zł (klienci zewnętrzni)*
Szkolenia dla oświaty
Szkolenie otwarte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników.

Szkolenie zamknięte:
Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników. Zgodnie z i indywidualnym zleceniem firmy
Szkolenia z zakresu rozwoju osobistego
Szkolenia z zakresu finansowania i zarządzania przedsiębiorstw
Szkolenia specjalistyczne
Bezpłatne szkolenia otwarte dla MSP (dotacje, finansowanie zewnętrzne itp.) – teoria
Bezpłatne szkolenia otwarte dla starterów – formy wsparcia finansowego dla zakładających działalność gospodarczą –teoria
Warsztaty fryzjerskie
(np. curly, fale, gentelmen, festiwal upięć)
130 zł od osoby
(za jeden wybrany rodzaj szkolenia)
Warsztaty kulinarne lub cukiernicze 150 zł

*- istnieje możliwość dokonywania wpłat w ratach

USŁUGI DODATKOWE
Wynajem dużej sali konferencyjnej na 120 osób (Aula): 45,00 zł / h (w celu narad i konferencji) lub
600,00 zł (w celu organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych)

(zrzeszeni)
65,00 zł / h (w celu narad i konferencji) lub
800,00 zł (w celu organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych)

(klienci zewnętrzni)
Wynajem sali na 30 osób (sala nr 3)20,00 zł / h
(zrzeszeni)
35,00 zł/ h
(klienci zewnętrzni)
Wynajem sali na 30 osób (sala nr 34)20,00 zł / h
(zrzeszeni)
35,00 zł/ h
(klienci zewnętrzni)
Udostępnienie dodatkowego sprzętu konferencyjnego (dzień/szt.)
-flip chart0 zł
(zrzeszeni)
0 zł
(klienci zewnętrzni)
-mikrofon0 zł
(zrzeszeni)
0 zł
(klienci zewnętrzni)
-laptop/projektor/dyktafon0 zł
(zrzeszeni)
50 zł
(klienci zewnętrzni)
-sprzęt pozostały np. warnik, czajnik0 zł
(zrzeszeni)
50 zł
(klienci zewnętrzni)
Wydanie zaświadczenia do celów emerytalnych, rentowych lub do zakładu pracy
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatniebezpłatnie
-dla pozostałych osób30 zł30 zł
Pozostałe zaświadczenia
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie
bezpłatnie
-dla pozostałych osóbbezpłatnie30 zł
Kurs prawa jazdy kategorii B.1100 zł (uczniowie szkół Izby)1200 zł (pozostałe osoby)
Dodatkowa godzina nauki jazdy40,00 zł40,00 zł
Sporządzenie kserokopii dokumentu wydanego przez Izbę2,00 zł (od strony)2,00 zł (od strony)
Uwierzytelnienie dokumentu wydanego przez Izbę3,00 zł (od strony)3,00 zł (od strony)

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto

PLIKI DO POBRANIA