USŁUGI DODATKOWE – CENNIK

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

III.USŁUGI DODATKOWE
1.WYNAJEM SAL (W GODZINACH OTWARCIA BUDYNKU)
1.1Wynajem dużej sali konferencyjnej na 120 osób (Aula):
- w celu narad i konferencji55zł/h75zł/h
- w celu organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych 650zł900zł
1.2Wynajem sali na 30 osób (sala nr 3)35zł/h45zł/h
1.3Wynajem sali na 30 osób (sala nr 34)35zł/h45zł/h
1.4Udostępnienie dodatkowego sprzętu konferencyjnego (dzień/szt.)
-flip chart0 zł0 zł
-mikrofon0 zł0 zł
-laptop/projektor/dyktafon0 zł50 zł
-sprzęt pozostały np. warnik, czajnik0 zł50 zł
1.5Serwis kawowy
- podstawowy (warnik, filiżanki, łyżeczki, kawa sypana, kawa rozpuszczalna, czarna herbata, cukier, mleko)13 zł/os
- rozszerzony (warnik, filiżanki, łyżeczki, kawa sypana, kawa rozpuszczalna, herbata czarna, ziołowa, owocowa, cukier, mleko, ciastka kruche) 15 zł/os
2.WYNAJEM SAL (POZA GODZINAMI OTWARCIA BUDYNKU)
W soboty, niedzielę i święta oraz od poniedziałku do piątku po godzinie 18.00 za zgodą wynajmującego po indywidualnym ustaleniu kosztów.
3.DUPLIKATY, ZAŚWIADCZENIA
3.1Duplikat zaświadczenia o ukończeniu kursu30 zł50 zł
3.2Wydanie zaświadczenia do celów emerytalnych, rentowych lub do zakładu pracy
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie
-dla pozostałych osób30 zł (opłata nie podlega zwrotowi)
3.3Pozostałe zaświadczenia
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie
-dla pozostałych osóbbezpłatnie30 zł
5.INNE USŁUGI
Sporządzenie kserokopii dokumentu wydanego przez Izbę2 zł (od strony)
Uwierzytelnienie dokumentu wydanego przez Izbę3 zł (od strony)