USŁUGI DODATKOWE – CENNIK

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

IV. USŁUGI DODATKOWE
1.WYNAJEM SAL (W GODZINACH OTWARCIA BUDYNKU)
1.1Wynajem dużej sali konferencyjnej na 120 osób (Aula):
- w celu narad i konferencji80zł/h100zł/h
- w celu organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych 800zł1100 zł
1.2Wynajem sali na 30 osób (sala nr 3)50zł/h60zł/h
1.3Wynajem sali na 30 osób (sala nr 34)50zł/h60zł/h
1.4Udostępnienie dodatkowego sprzętu konferencyjnego (dzień/szt.)
W przypadku wynajmu ze swoim sprzętem np. warnik, laptop doliczona zostanie kwota 10 zł za wynajem (pobór prądu)
-flip chart0 zł0 zł
-mikrofon0 zł0 zł
-laptop/projektor/dyktafon0 zł50 zł
-sprzęt pozostały np. warnik, czajnik0 zł50 zł
1.5Serwis kawowy
- podstawowy (warnik, filiżanki, łyżeczki, kawa sypana, kawa rozpuszczalna, czarna herbata, cukier, mleko)15 zł/os
- rozszerzony (warnik, filiżanki, łyżeczki, kawa sypana, kawa rozpuszczalna, herbata czarna, ziołowa, owocowa, cukier, mleko, ciastka kruche) 17 zł/os
2.WYNAJEM SAL (POZA GODZINAMI OTWARCIA BUDYNKU)
W soboty, niedzielę i święta oraz od poniedziałku do piątku po godzinie 18.00 za zgodą wynajmującego po indywidualnym ustaleniu kosztów.
W przypadku wynajmu weekendowego zostaje pobrany zadatek w wysokości 10% kwoty brutto całej kwoty wynajmu. W przypadku rezygnacji z wynajmu zadatek nie podlega zwrotowi.
3.DUPLIKATY, ZAŚWIADCZENIA
3.1Duplikat zaświadczenia o ukończeniu kursu40 zł60 zł
3.2Wydanie zaświadczenia do celów emerytalnych, rentowych lub do zakładu pracy
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie
-dla pozostałych osób40 zł (opłata nie podlega zwrotowi)
3.3Pozostałe zaświadczenia
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie
-dla pozostałych osóbbezpłatnie40 zł
5.INNE USŁUGI
Sporządzenie kserokopii dokumentu wydanego przez Izbę2 zł (od strony)
Uwierzytelnienie dokumentu wydanego przez Izbę3 zł (od strony)