USŁUGI DODATKOWE – CENNIK

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

III.USŁUGI DODATKOWE
1.WYNAJEM SAL (W GODZINACH OTWARCIA BUDYNKU)
1.1Wynajem dużej sali konferencyjnej na 120 osób (Aula):
- w celu narad i konferencji55zł/h75zł/h
- w celu organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych 650zł900zł
1.2Wynajem sali na 30 osób (sala nr 3)35zł/h45zł/h
1.3Wynajem sali na 30 osób (sala nr 34)35zł/h45zł/h
1.4Udostępnienie dodatkowego sprzętu konferencyjnego (dzień/szt.)
-flip chart0 zł0 zł
-mikrofon0 zł0 zł
-laptop/projektor/dyktafon0 zł50 zł
-sprzęt pozostały np. warnik, czajnik0 zł50 zł
1.5Serwis kawowy
- podstawowy (warnik, filiżanki, łyżeczki, kawa sypana, kawa rozpuszczalna, czarna herbata, cukier, mleko)13 zł/os
- rozszerzony (warnik, filiżanki, łyżeczki, kawa sypana, kawa rozpuszczalna, herbata czarna, ziołowa, owocowa, cukier, mleko, ciastka kruche) 15 zł/os
2.WYNAJEM SAL (POZA GODZINAMI OTWARCIA BUDYNKU)
W soboty, niedzielę i święta oraz od poniedziałku do piątku po godzinie 18.00 za zgodą wynajmującego po indywidualnym ustaleniu kosztów.
3.DUPLIKATY, ZAŚWIADCZENIA
3.1Duplikat zaświadczenia o ukończeniu kursu30 zł50 zł
3.2Wydanie zaświadczenia do celów emerytalnych, rentowych lub do zakładu pracy
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie
-dla pozostałych osób30 zł (opłata nie podlega zwrotowi)
3.3Pozostałe zaświadczenia
-dla obecnych i byłych pracowników Izbybezpłatnie
-dla pozostałych osóbbezpłatnie30 zł
4.OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
4.1Dla uczniów szkół rzemieślniczych1 200 zł
4.2Pozostali1 400 zł
4.3Godzina dodatkowej jazdy50 zł
5.INNE USŁUGI
Sporządzenie kserokopii dokumentu wydanego przez Izbę2 zł (od strony)
Uwierzytelnienie dokumentu wydanego przez Izbę3 zł (od strony)