CKZ „AKADEMIA RZEMIOSŁA” w Bydgoszczy – Cennik usług

CKZ „AKADEMIA RZEMIOSŁA” w Bydgoszczy – Cennik usług

III. Centrum Kształcenia Zawodowego "AKADEMIA RZEMIOSŁA" w Bydgoszczy
Lp. Nazwa szkolenia Liczba godzin Cena
1.1Kształcenie młodocianego ucznia w jednym cyklu szkoleniowym trwającym cztery tygodnie w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH140 680 zł
1.2Kształcenie młodocianego ucznia w jednym cyklu szkoleniowym trwającym cztery tygodnie w zawodzie ELEKTROMECHANIKPOJAZDÓW SAMOCHODOWYCH140680 zł
1.3 Kształcenie młodocianego ucznia w jednym cyklu szkoleniowym trwającym cztery tygodnie w zawodzie SPRZEDAWCA140 680 zł
1.4Kształcenie młodocianego ucznia w jednym cyklu szkoleniowym trwającym cztery tygodnie w zawodzie KUCHARZ140680 zł
1.5Kształcenie młodocianego ucznia w jednym cyklu szkoleniowym trwającym cztery tygodnie w zawodzie FRYJZER140680 zł