Erasmus + „Projektujemy swoją przyszłość zawodową”

Erasmus

Projekt Erasmus + „Projektujemy swoją przyszłość zawodową” realizowany w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w latach 2020/2022

Główny cel projektu, to poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy poprzez umożliwienie uczniom uczestnictwa w praktykach zagranicznych.

Projekt rozpoczął  się w grudniu 2020 roku i trwać będzie do grudniu roku 2022 roku.

W ramach projektu zakładano realizację dwóch mobilności 3-tygodniowych do Hiszpanii w przeciągu 2 lat.

Pierwsza mobilności zaplanowana została dla uczniów w okresie czerwiec/lipiec 2021 r., druga natomiast dla kolejnej grupy w czerwcu/lipcu 2022 roku.

Jedna z zrekrutowanych grup odwiedzi miejscowość Ubeda, druga natomiast Sewillę.

Jednak z uwagi na obecnie panującą sytuację związaną z pandemią COVID-19 przesunięto mobilność  pierwszej z grup także na rok 2022. W związku z tym w kolejnym roku kalendarzowym zostaną zorganizowane równocześnie dwa wyjazdy zagraniczne na praktyki zawodowe dla dwóch grup uczniów.

W projekcie weźmie udział 30 uczniów kształcących się w zawodach:

  • ślusarz,
  • elektryk,
  • drukarz,
  • introligator,
  • stolarz

Zakłada się, że uczestnictwo uczniów w praktykach zagranicznych wyposaży ich w szereg umiejętności zarówno na poziomie zawodowym, jak i personalnym. Zdobyte doświadczenie podczas praktyk zagranicznych z pewnością spowoduje, że młodzież stanie się bardziej konkurencyjna na rynku pracy, jak również w oczach potencjalnych pracodawców.

Ważnym elementem projektu jest także rozwinięcie umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji miękkich – uczniowie będą musieli nauczyć się adaptacji do nowego środowiska, pracy w grupie oraz otwartości na zmiany.

Ponadto, uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją znajomość języków obcych dzięki pracy w języku angielskim oraz hiszpańskim, co może mieć pozytywny wpływ na ich zdolności komunikacyjne w przyszłości.

Innymi wymiernymi korzyściami z uczestnictwa w projekcie, o których warto wspomnieć są przede wszystkim:

  • umocnienie poziomu umiędzynarodowienia szkoły, dzięki kontaktom z partnerami zagranicznymi (zarówno z branży edukacyjnej jak i w przemyśle), a tym samym podniesienie statusu szkoły,
  • podwyższenie poziomu nauczania w szkole, dzięki współpracy z przedsiębiorstwami lokalnymi jak i zagranicznymi oraz skupienie się na rozwoju kompetencji oraz umiejętności praktycznych uczniów.

Aktualne informacje związane z realizacją projektu dostępne są http://www.szkolarzem.pl/o-erasmus/