Erasmus + „Projektujemy swoją przyszłość zawodową”

Erasmus

Projekt Erasmus + „Projektujemy swoją przyszłość zawodową” realizowany w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w latach 2020/2023

Główny cel projektu, to poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy poprzez umożliwienie uczniom uczestnictwa w praktykach zagranicznych.

Projekt rozpoczął  się w grudniu 2020 roku i trwać będzie do grudniu roku 2023 roku.

W ramach projektu zakładano realizację dwóch mobilności 3-tygodniowych do Hiszpanii w przeciągu 3 lat.

Pierwsza mobilności zaplanowana została dla uczniów w okresie październik/listopad 2022 r., druga natomiast dla kolejnej grupy w maju/czerwcu 2023 roku.

Jedna z zrekrutowanych grup odwiedzi miejscowość Sewillę, druga natomiast Malagę. 

W projekcie weźmie udział 30 uczniów kształcących się w zawodach:

  • ślusarz,
  • elektryk,
  • drukarz offsetowy / drukarz fleksograficzny,
  • operator procesów introligatorskich,
  • stolarz

Zakłada się, że uczestnictwo uczniów w praktykach zagranicznych wyposaży ich w szereg umiejętności zarówno na poziomie zawodowym, jak i personalnym. Zdobyte doświadczenie podczas praktyk zagranicznych z pewnością spowoduje, że młodzież stanie się bardziej konkurencyjna na rynku pracy, jak również w oczach potencjalnych pracodawców.

Ważnym elementem projektu jest także rozwinięcie umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji miękkich – uczniowie będą musieli nauczyć się adaptacji do nowego środowiska, pracy w grupie oraz otwartości na zmiany.

Ponadto, uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją znajomość języków obcych dzięki pracy w języku angielskim oraz hiszpańskim, co może mieć pozytywny wpływ na ich zdolności komunikacyjne w przyszłości.

Innymi wymiernymi korzyściami z uczestnictwa w projekcie, o których warto wspomnieć są przede wszystkim:

  • umocnienie poziomu umiędzynarodowienia szkoły, dzięki kontaktom z partnerami zagranicznymi (zarówno z branży edukacyjnej jak i w przemyśle), a tym samym podniesienie statusu szkoły,
  • podwyższenie poziomu nauczania w szkole, dzięki współpracy z przedsiębiorstwami lokalnymi jak i zagranicznymi oraz skupienie się na rozwoju kompetencji oraz umiejętności praktycznych uczniów.

AKTUALNOŚCI 2022 

Realizacja pierwszej mobilności ruszyła z wielką parą 22 października 2022r. Piętnastu uczniów wyjechało na praktyczną naukę zawodu, przygotowaną dla nich w hiszpańskich firmach w Sewilli. Młodzież ma okazję porównać czym różnią się praktyki w Hiszpanii od tych realizowanych u ich pracodawców w Polsce.

Na codzienne relacje z pobytu w Hiszpanii zapraszamy na facebooka Erasmus+ Rzemiosło.

Aktualne informacje związane z realizacją projektu dostępne są http://www.szkolarzem.pl/o-erasmus/