Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocłwiu – wrzesień 2011r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocłwiu – wrzesień 2011r.