Rozpoczęcie roku szkolnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – 01.09.2008 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – 01.09.2008 r.