Walne Zgromadzenie Delegatów KPIRiP w Bydgoszczy – 22.05.2015 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów KPIRiP w Bydgoszczy – 22.05.2015 r.