Walne Zgromadzenie Delegatów KPIRiP w Bydgoszczy 23.05.2014 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów KPIRiP w Bydgoszczy 23.05.2014 r.