XIX REGIONALNY KONKURS WIEDZY O ZASADACH BHP DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH 12.04.2019 R.