Zakończenie roku szkolnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – 20.06.2008 r.

Zakończenie roku szkolnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – 20.06.2008 r.