Odznaczenia rzemieślnicze

Odznaczenia rzemieślnicze

Honorowa Odznaka Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Regulamin nadawania Honorowej Odznaki KPIRiP w Bydgoszczy

Wniosek o nadanie Honorowej Odznaki KPIRiP w Bydgoszczy

Honorowa Odznaka Rzemiosła ZRP

Regulamin i wniosek nadawania Honorowej Odznaki Rzemiosła ZRP

Medal im. Jana Kilińskiego

Regulamin i wnioski nadawania medalu srebrnego, złotego im. Jana Kilińskiego

Regulamin i wniosek nadawania platynowego medalu im. Jana Kilińskiego

Szabla Kilińskiego

Regulamin nadawania ``Szabli Kilińskiego``

Wniosek o nadanie ``Szabli Kilińskiego``

Odznaczenia za szkolenie uczniów w rzemiośle

Regulamin przyznania odznaki za szkolenie uczniów w rzemiośle

Wniosek o przyznania odznaki za szkolenie uczniów w rzemiośle

Odznaczenie „Za pracę w komisji egzaminacyjnej”

Regulamin przyznania odznaki ``Za pracę w komisji egzaminacyjnej``

Wniosek o przyznanie odznaki ``Za pracę w komisji egzaminacyjnej``