Szkolenia

Szkolenia


 W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oferujemy:


Szkolenia dla oświaty


 • Szkolenia wspierające nauczycieli w pracy dydaktycznej
 • Szkolenia wspierające nauczycieli w rozwoju osobistym i zawodowym
 • Szkolenia dla dyrektorów i menedżerów oświaty
 • Szkolenia z zakresu prawa oświatowego
 • Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka (ucznia)
 • Wykłady i warsztaty dla rodziców

 Techniki pamięciowe 

 • Uwolnij swój potencjał – rozwiń swoją pamięć !!

 Szkolenia z zakresu zarządzania i finansowania przedsiębiorstw 

 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
 • Finanse przedsiębiorstw
 • „EMOCJE – POTĘGA SKUTECZNOŚCI” (szkolenie rozwijające inteligencję emocjonalną dla menedżerów i kadry zarządzającej)
 • Plan Marketingowy wejścia na rynek
 • Wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji
 • Ochrona danych osobowych

 Więcej bieżących informacji n/t szkoleń, sesji, konferencji itp. można uzyskać pod numer telefonu 52 322 12 77