O nas

O nas

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest związkiem pracodawców organizacji rzemieślniczych. Swoim zasięgiem działania obejmuje teren byłych województw: bydgoskiego, toruńskiego oraz włocławskiego. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy o rzemiośle. Izba Rzemieślnicza jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.
Zasadniczymi funkcjami Izby Rzemieślniczej są sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji rzemieślniczych i ich członków wobec organów administracji i instytucji państwowych oraz gospodarczych, udzielanie tym organizacjom pomocy instruktażowo – doradczej, koordynacja ich poczynań grupowych, a także prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji i uprawnień rzemieślniczych. Na mocy szczegółowych przepisów ustawowych Izba Rzemieślnicza uprawniona jest do poświadczania wystawionych dyplomów i świadectw kwalifikacyjnych pieczęcią z Godłem Państwowym.

Izba utrzymuje wewnętrzny System Zarządzania Jakością