O nas

O nas

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest związkiem pracodawców organizacji rzemieślniczych. Swoim zasięgiem działania obejmuje teren byłych województw: bydgoskiego, toruńskiego oraz włocławskiego. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy o rzemiośle. Izba Rzemieślnicza jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.
Zasadniczymi funkcjami Izby Rzemieślniczej są sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji rzemieślniczych i ich członków wobec organów administracji i instytucji państwowych oraz gospodarczych, udzielanie tym organizacjom pomocy instruktażowo – doradczej, koordynacja ich poczynań grupowych, a także prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji i uprawnień rzemieślniczych. Na mocy szczegółowych przepisów ustawowych Izba Rzemieślnicza uprawniona jest do poświadczania wystawionych dyplomów i świadectw kwalifikacyjnych pieczęcią z Godłem Państwowym.

Izba świadczy usługi na wysokim poziomie utrzymując System Zarządzania Jakością  zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: potwierdzania kwalifikacji zawodowych na tytuł mistrza i czeladnika (usługi egzaminacyjne), szkoleń i kursów doskonalących kwalifikacje (usługi szkoleniowe), doradztwa dla MŚP (usługi doradcze o charakterze ogólnym).

Izba posiada także wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu istnieje możliwość realizacji usług rozwojowych (m.in. szkoleń, kursów, egzaminów) dla pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw również dofinansowanych przez Bazę Usług Rozwojowych (BUR).