DLA ZRZESZONYCH

DLA ZRZESZONYCH

Zostań członkiem Cechu lub Sekcji Przedsiębiorców przy Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy i korzystaj z przysługujących ulg!

 

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszcz zachęca do zrzeszenia się w Cechach Rzemieślniczych i Branżowych oraz w Sekcji Przedsiębiorców. Dla członków organizacji zapewniamy wiele zniżek oraz efektywne szkolenia.

1. Skorzystaj z ulg!

– niższa opłata za kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego

– niższa opłata za kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego

– niższa opłata za wydanie dyplomu ozdobnego czeladniczego

– niższa opłata za wydanie dyplomu ozdobnego mistrzowskiego

– niższa opłata za wydanie decyzji o przedłużeniu praktycznej nauki zawodu

– niższa opłata za wydanie decyzji o skróceniu praktycznej nauki zawodu

– niższa opłata za udostępnienie przykładowych zagadnień na egzamin czeladniczy

– niższa opłata za udostępnienie przykładowych zagadnień na egzamin mistrzowski

– bezpłatne wydanie zaświadczenia za wyszkolenie ucznia, po zdanym egzaminie

– niższa opłata za kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

– niższa opłata za wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu

– niższa opłata za duplikat zaświadczenia o ukończeniu kursu

– niższa opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie czeladnika w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów

– niższa opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie mistrza w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów

2. Bezpłatne szkolenia organizowane przez m.in. OHP, ZUS, Izbę Skarbową

Szkolenia z zakresu:
– podatkowego, dla osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
– formy opodatkowania podatkiem dochodowym o osób fizycznych
– podstawowe zagadnienia w podatku od towarów i usług
– zarządzanie różnorodnością i współdziałanie w zespołach pracowniczych dla kadry zarządzającej w MiŚP i inne.

 

3. Bezpłatne porady prawne

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oferuje swoim członkom bezpłatne porady prawne.

Prawnik pełni dyżur w każdy wtorek w godzinach od 9:00-11:00 w pok. nr 27B na II piętrze w budynku Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przy ul. Piotrowskiego 11.

 

4. Bezpłatny dostęp do portalu finansowo – księgowego

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oferuje swoim członkom bezpłatny dostęp do profesjonalnego portalu finansowo – księgowego, w którym odnajdą Państwo odpowiedzi na problemy z zakresu finansów i rachunkowości.

www.sgk.gofin.pl

www.gazetapodatkowa.pl

 

5. Możliwość emitowania reklamy swojej firmy w holu głównym budynku Izby – bezpłatnie