Sekcja przedsiębiorców

Sekcja przedsiębiorców

W Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości istnieje możliwość zrzeszenia się w Sekcji Przedsiębiorców.

Sekcja Przedsiebiorców jest to zrzeszenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Jak się zrzeszyć ???

Członkiem Sekcji Przedsiębiorców może zostać przedsiębiorca, który złoży deklarację członkowską: zobowiąże się do przestrzegania statutu Izby: wykonywania decyzji i uchwał podjętych przez jej statutowe organy oraz systematycznego opłacania składek członkowskich.

 

Deklaracja_członkowska

Uprawnienia członków Sekcji Przedsiębiorców
przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy.

  1. Serwis internetowy: dostarczanie 1 w miesiącu drogą poczty elektronicznej informacji ważnych dla przedsiębiorcy (zagadnienia prawne i gospodarcze) oraz informacji o bieżących zadaniach realizowanych przez Izbę.
  2. Zniżki 20 % na szkolenia i kursy organizowane przez Izbę.
  3. Możliwość bezpłatnego zamieszczania przez zrzeszonego przedsiębiorcę informacji na stronie internetowej Izby.
  4. Zniżki 20 % na usługę przygotowania wniosków o dotacje z Unii Europejskiej.
  5. Możliwość promocji członków Sekcji w publikacjach wydawanych przez Izbę.
Kontakt:

Aneta Sikora - Specjalista ds. administracyjnych: pokój nr 24

tel. 52 345-75-53 e-mail: administracja@izbarzem.pl