Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo – Handlowy w Golubiu – Dobrzyniu

Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo – Handlowy w Golubiu – Dobrzyniu

Biuro Cechu

Ul. Mostowa 1 A, 87-400 Golub – Dobrzyń
Tel. 56 683 28 34
e-mail: broszkoandrzej@wp.pl

 

Starszy Cechu – Andrzej Broszko

Kierownik Cechu – Iryna Broszko

 

Golub Dobrzyń