Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo – Handlowy w Golubiu – Dobrzyniu

Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo – Handlowy w Golubiu – Dobrzyniu

Biuro Cechu

Ul. Mostowa 1 A, 87-400 Golub – Dobrzyń
Tel. 56 683 28 34, 785 217 630
e-mail: broszkoandrzej@wp.pl

Kierownik Cechu – Iryna Broszko

 

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu – Andrzej Broszko

Podstarszy Cechu – Grzegorz Dąbrowski

Sekretarz – Barbara Jasińska

Członek – Michał Natkowski

 

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

Golub Dobrzyń