Cech Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy

Cech Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy

Biuro Cechu

ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 65 16, fax 52 322 66 28
e-mail: cech.rzemiosl.budowlanych@wp.pl
www.cechbudowlanybydgoszcz.pl

Specjalista ds. administracyjno – biurowych – Anna Małecka

 

Zarząd Cechu:

Prezes Zarządu – Starszy Cechu – Jerzy Grzesiak

Zastępca Prezesa Zarządu – Podstarszy Cechu – Anna Wiśniewska

Zastępca Prezesa Zarządu – Podstarszy Cechu – Janusz Wołowski

Zastępca Prezesa Zarządu – Podstarszy Cechu – Zbigniew Szatkowski

Skarbnik – Dariusz Giczela

Sekretarz – Andrzej Jagodziński

Członek – Jan Gimbut

 

Cech czynny:

poniedziałek,  piątek w godz. od 7:00 do 15:00

wtorek, środa – nieczynne

czwartek w godz. od 7:00 do 11:00

 

Jagiellońska 10 Bydgoszcz