Cech Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy

Cech Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy

Biuro Cechu

ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 65 16, fax 52 322 66 28
e-mail: cech.rzemiosl.budowlanych@wp.pl
www.rzemioslo.org/struktura/cech-rzemiosl-budowlanych-bydgoszczy
www.cechbudowlanybydgoszcz.pl
Anna Małecka – Specjalista ds. administracyjno – biurowych