Cech Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy

Cech Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy

Biuro Cechu

ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 15 77
e-mail: cechdrzewny.bydg@izbarzem.pl
www.cechdrzewny.bydgoszcz.pl
www.rzemioslo.org/struktura/cech-rzemiosl-drzewnych-bydgoszczy

Karolina Kania – Kierownik Biura

 

Zarząd Cechu
Starszy Cechu
– mgr inż. Andrzej Skąpiński
Podstarszy Cechu – Tomasz Zygowski
Sekretarz – Marek Topolski
Skarbnik  – Marcin Grochowski
Członek Zarządu – mgr Bernard Popławski
Członek Zarządu – Mirosław Kazimierski
Członek Zarządu – Paweł Milachowski
Członek Zarządu – Bernard Strzyżewski
Członek Zarządu –  Kazimierz Radziszewski