Cech Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy

Cech Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy

Biuro Cechu

ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 15 77
e-mail: cechdrzewny.bydg@izbarzem.pl
www.cechdrzewny.bydgoszcz.pl

Kierownik Biura – Karolina Kania

 

Zarząd Cechu
Starszy Cechu
– mgr inż. Andrzej Skąpiński
Podstarszy Cechu – Tomasz Zygowski
Sekretarz – mgr Marek Topolski
Skarbnik  – mgr Marcin Grochowski
Członek Zarządu – mgr Bernard Popławski
Członek Zarządu – Mirosław Kazimierski
Członek Zarządu – Paweł Milachowski
Członek Zarządu – Bernard Strzyżewski
Członek Zarządu –  Kazimierz Radziszewski

Jagiellońska 10 Bydgoszcz