Cech Rzemiosł Różnych Chełmnie

Cech Rzemiosł Różnych Chełmnie

Biuro Cechu

Ul. Młyńska 1 A, 86-200 Chełmno
Tel. 56 686 22 30
e-mail: cech.chelmno@izbarzem.pl

Kierownik Biura – Maria Czajkowska

 

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu – Roman Mielcarski
I Podstarszy Cechu – Mieczysław Chrzanowski
II Podstarszy Cechu – Marek Szpręglewski
Członek – Andrzej Górecki
Członek – Adam Górecki

 

Cech czynny:

poniedziałek, wtorek – nieczynne

środa, czwartek w godz. od 8:00 do 15:00

piątek w godz. od 8:00 do 14:00

Chełmno