Cech Rzemiosł Różnych Chełmnie

Cech Rzemiosł Różnych Chełmnie

Biuro Cechu

Ul. Młyńska 1 A, 86-200 Chełmno
Tel. 56 686 22 30
e-mail: cech.chelmno@izbarzem.pl
www.rzemioslo.org/struktura/crr-chelmnie

Maria Czajkowska – Kierownik Biura

 

 

Zarząd

Starszy Cechu – Roman Mielcarski
I Podstarszy Cechu – Mieczysław Chrzanowski
II Podstarszy Cechu – Marek Szpręglewski
Sekretarz – Andrzej Górecki
Sekretarz – Adam Górecki

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Henryk Oczkoś
Członek Komisji – Maria Brzozowska
Członek Komisji – Sławomir Dynia

 

 

Sąd Cechowy

Stanisław Bańka
Grażyna Rutkowska