Cech Rzemiosł Różnych Chełmnie

Cech Rzemiosł Różnych Chełmnie

Biuro Cechu

Ul. Młyńska 1 A, 86-200 Chełmno
Tel. 56 686 22 30
e-mail: cech.chelmno@izbarzem.pl

Kierownik Biura – Maria Czajkowska

 

 

Zarząd

Starszy Cechu – Roman Mielcarski
I Podstarszy Cechu – Mieczysław Chrzanowski
II Podstarszy Cechu – Marek Szpręglewski
Sekretarz – Andrzej Górecki
Sekretarz – Adam Górecki

 

 

Chełmno