Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu

Biuro Cechu

Ul. Plac Niepodległości 5, 86-300 Grudziądz
Tel. 56 462 62 12
e-mail: biuro@cechgrudziadz.pl
www.rzemioslo.org/struktura/crr-grudziadz

Elżbieta Wyżlic – Dyrektor Biura