Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu

Biuro Cechu

Ul. Plac Niepodległości 5, 86-300 Grudziądz
Tel. 56 462 62 12
e-mail: cech@cechgrudziadz.pl
www.cechgrudziadz.pl

Elżbieta Wyżlic – Dyrektor Biura

 

ZARZĄD  CECHU :

Starszy  Cechu  – Andrzej Paczkowski
Podstarszy Cechu – Wiesław Łasiński
Podstarszy Cechu – Mirosław Pietkiewicz
Sekretarz – Zbigniew Orzechowski
Skarbnik – Tadeusz Przeorski
Członek – Tadeusz Czyżak
Członek – Stanisław Dzierzbicki
Członek – Roman Nehring
Członek
– Tomasz Surmacz

 

SŁUŻYMY  –  SZKOLIMY  –  ZATRUDNIAMY

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu od roku 2010 jest organem prowadzącym

BRANŻOWEJ  SZKOŁY  I  STOPNIA  RZEMIOSŁA  I  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W GRUDZIĄDZU

– Szkoła szkoli uczniów w 25 zawodach

Na terenie naszego Cechu działa :

RZEMIEŚLNICZY OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w  GRUDZIĄDZU

– Ośrodek kształci młodocianych pracowników na turnusach dokształcania zawodowego

– organizuje kursy dla szkół wielozawodowych

– organizuje formy dokształcania dla dorosłych

– organizuje kursy pedagogiczne

– ośrodek posiada platformę multimedialną edukacyjną

 

Grudziądz