Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu

Biuro Cechu

Ul. Św. Katarzyny 9/11, 87-100 Toruń
Tel. 56 652 22 71
e-mail: sekretariat@cech.com.pl
www.cech.com.pl

 

Starszy Cechu – Andrzej Hadrysiak

Kierownik Biura – Katarzyna Kaczmarczyk

 

Toruń 1