Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu

Biuro Cechu

Ul. Św. Katarzyny 9/11, 87-100 Toruń
Tel. 56 652 22 71
e-mail: sekretariat@cech.com.pl
www.cech.com.pl

Kierownik Biura – Katarzyna Kaczmarczyk

 

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu – Piotr Hadrysiak

Podstarszy Cechu – Franciszek Pokojski

Podstarszy Cechu – Janusz Modzelewski

Sekretarz Zarządu – Magdalena Kazaniecka

Skarbnik Zarządu – Jerzy Celmer

Członek Zarządu – Jarosław Grochowalski

Członek Zarządu – Tomasz Głowacki

Członek Zarządu – Andrzej Hadrysiak

Członek Zarządu– Aleksandra Wrzesień

 

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Toruń 1