Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu

Biuro Cechu

Ul. Św. Katarzyny 9/11, 87-100 Toruń
Tel. 56 652 22 30
e-mail: sekretariat@cech.com.pl
www.cech.com.pl
www.rzemioslo.org/struktura/crr-torun

Katarzyna Bogusz – Kierownik Biura
Maria Zielińska – Pracownik Administracyjno – Biurowy