Cech Rzemiosł Różnych w Brodnicy

Cech Rzemiosł Różnych w Brodnicy

Biuro Cechu

Ul. Kamionka 16, 87-300 Brodnica
Tel. 56 498 26 23
e-mail: cechbrodnica@wp.pl
www.rzemioslo.org/struktura/crr-brodnica

Natalia Kruszkiewicz – p.o. Kierownika Biura