Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy

Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy

Biuro Cechu

ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 22 81, fax 52 322 66 28, kom. 601-794-997
e-mail: biuro@cechrr.bydgoszcz.pl
www.cechrr.bydgoszcz.pl
www.rzemioslo.org/struktura/cech-rzemiosl-roznych-bydgoszczy

Natalia Porowska