Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy

Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy

Biuro Cechu

ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 22 81, fax 52 322 66 28, kom. 601-794-997
e-mail: biuro@cechrr.bydgoszcz.pl
www.cechrr.bydgoszcz.pl
Kierownik biura – Karolina Kania

 

Zarząd Cechu 

Starszy Cechu – Jacek Stoppel

Podstarszy Cechu – Dorota Stoppel

Podstarszy Cechu – Maciej Landowski

Sekretarz – Anna Miłkowska

Skarbnik – Elżbieta Różańska

Członek – Agnieszka Zaremba-Konopa

Członek – Maciej Marynowski

Członek – Anna Dornowska

Członek – Paweł Mikuła

 

Cech czynny:

poniedziałek, piątek – nieczynne

wtorek, czwartek w godz. od 8:00 do 16:00

środa w godz. od 12:00 do 16:00

 

Jagiellońska 10 Bydgoszcz