Cech Rzemiosł Różnych w Janowcu

Cech Rzemiosł Różnych w Janowcu

Biuro Cechu

Ul. Szeroka 6, 88-430 Janowiec
Tel. 52 302 32 15 kom. 531-900-057
e-mail: cech.janowiec@izbarzem.pl
www.rzemioslo.org/struktura/cech-rzemiosl-roznych-janowcu

 

Starszy Cechu – Jerzy Markwitz

Referent Finansowo – Księgowy – Beata Kamińska

 

Janowiec Wlk.