Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku

Biuro Cechu

Ul. Plac Wolności 17, 87-800 Włocławek
Tel. 54 232 56 31
e-mail: info@cech-wloclawek.pl
www.cech-wloclawek.pl
www.rzemioslo.org/struktura/cech-rzemiosl-roznych-wloclawku

Anna Wilińska – Kierownik Biura