Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Tucholi

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Tucholi

Biuro Cechu

Ul. Sępoleńska 22 A, 89-500 Tuchola
Tel. 52 334 36 77
e-mail: cech.tuchola@wp.pl
http://cech.hola.com.pl/

Kierownik Biura – Halina Herman

 

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu – Andrzej Galiński

Podstarszy Cechu – Roman Mischkie

Podstarszy Cechu –  Kazimierz Bieliński

Sekretarz – Andrzej Wegner

Skarbnik – Andrzej Cybulski

Członek – Andrzej Kensik

Członek – Janusz Muzioł

Członek – Krzysztof Dereszyński

Członek – Henryk Kulas

 

Cech czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00

 

 

Tuchola