Oferta – Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

„AKADEMIA RZEMIOSŁA” w Bydgoszczy

Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Zawodowego „AKADEMIA RZEMIOSŁA” w Bydgoszczy jest Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

W roku szkolnym 2024/2025 w CKZ „AKADEMIA RZEMIOSŁA” odbędą się turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w następujących zawodach:

·         fryzjer (514101)

·         kucharz (512001)

·         mechanik pojazdów samochodowych (723103)

·         elektromechanik pojazdów samochodowych (741203)

·         sprzedawca (522301).

Zajęcia odbywają się w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz.

Koszt turnusu wynosi 680 zł.

Wszelkie informacje pod numerem tel.: 52 330 30 00.