Wyniki wyszukania dla 6

22marzec

Międzynarodowa Konferencja ŁÓDŹ 26-27.09.2006

22marzec

Podpisanie porozumieł z Zakładami Doskonalenia Zawodowego w Toruniu i we Włocławku 04.10.2006

22marzec

Podpisanie Porozumienia z Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 30.10.2006

22marzec

Skuteczni eksperci = efektywny dialog – spotkanie w Bydgoszczy 06.11.2009

22marzec

Eliminacje do XI Ogólnopolskiego Konkursu BHP – 06.04.2011 r.

22marzec

Spotkanie o tematyce finansowo-podatkowej – 16.03.2012 r.

22marzec

I edycja konkursu piekarsko-cukierniczego – 04.06.2012 r.

22marzec

Spotkanie kierowników/dyrektorów Cechów oraz przewodniczących i zastępców komisji egzaminacyjnych – 25.06.2012 r.

22marzec

III edycja konkursu cukierniczo- piekarskiego16.12.2013 r.

21marzec

Poprawa jakości systemu egzaminów w zawodzie fryzjer- 05-06.04.2014 r. Pieczyska