Wyniki wyszukania dla 6

20marzec

„W poszukiwaniu zawodu” – warsztaty dla gimnazjalistów z Golubia – Dobrzynia – 17.11.2016 r.

20marzec

Zakończenie roku szkolnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – 20.06.2008 r.

19marzec

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016

19marzec

IX Forum Doradztwa Zawodowego – 18.03.2016 r.

19marzec

Kujawsko – Pomorska debata o kształceniu zawodowym – 26.04.2016 r.

16marzec

Spotkanie konsultacyjne – prezentacja Programu „Samorządowa Polska” 16.04.2014 r.

16marzec

Spotkanie Starszyzny Cechowej 16.12.2014 r.

16marzec

Spotkanie ze Starszyzną Cechową 06.03.2015 r.

15marzec

Seminarium informacyjne z Izbą Skarbową – 04.02.2016 r.

15marzec

Spotkanie z Delegatami na WZD z regionu bydgoskiego – 19.04.2016 r.