Analiza dostępności usług

Analiza faktycznej dostępności usług w regionie dla mikro i małych przedsiębiorstw