Aktualności

17maj

WAŻNE Obowiązek zgłoszenia PESEL do 19.05.2018 r. pod rygorem wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej