Pierwszy egzamin czeladniczy w zawodzie Kucharz – 26.08.2016 r.

Pierwszy egzamin czeladniczy w zawodzie Kucharz – 26.08.2016 r.