Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień Sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenia bądź postanowienia Sądu cechowego.

W postępowaniu przed Odwoławczym Sądem Rzemieślniczym stosuje się Zasady Etyki Zawodowej i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej określone przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Skład Sądu:

  1. Henryk Kulas – Przewodniczący
  2. Tadeusz Czyżak
  3. Eugeniusz Jasiniecki
  4. Janusz Markiewicz