Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów w ujęciu chronologicznym

Uwaga! Datę egzaminu dla danego kandydata wyznacza Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy!

Warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu dla kandydata jest otrzymanie przez Izbę kompletu dokumentów kandydata (wniosku o dopuszczenie do egzaminu wraz z niezbędnymi załącznikami) oraz potwierdzenia przelewu opłaty egzaminacyjnej. Przekazanie dokumentów do Izby powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym prawidłową realizację przez Izbę procedury egzaminacyjnej.

Izba (nie pracodawca) przesyła kandydatowi listownie zawiadomienie o egzaminie oraz kartę obserwacji i oceny etapu praktycznego na co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczoną datą egzaminu praktycznego (pierwszym  etapem egzaminu).

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany zamieszczonych w harmonogramie terminów egzaminów.

KWIECIEŃ 2024

*03.04.2024 r. Elektryk – godzina 9.00 – Bydgoszcz  – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*04.04.2024 r. – Kucharz – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*05.04.2024 r.- Cukiernik- godzina 8.00- Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*09.04.2024 r. – Piekarz – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*10.04.2024 r. Fryzjer – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*10.04.2024 r. Fryzjer – godzina 11.30 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*11.04.2024 r.– Kucharz– godzina 8.00- Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*12.04.2024 r.– Kucharz- godzina 8.00- Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*15.04.2024 r. Elektromechanik – godzina 9.00 – Bydgoszcz  – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*16.04.2024 r. Fryzjer – godzina 9.00 – Inowrocław – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*16.04.2024 r. Stolarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*17.04.2024 r.– Fryzjer– godzina 9.00- Grudziądz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*17.04.2024 r. Ślusarz– godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*18.04.2024 r. – Kucharz – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*18.04.2024 r. – Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 10.00 – Tuchola – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*20.04.2024 r. – Kucharz – godzina 9.00- Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*22.04.2024 r. Operator procesów introligatorskich– godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*22.04.2024 r. Drukarz offsetowy/drukarz fleksograficzny– godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*22.04.2024 r. – Blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych – godzina 9.00 – Szubin – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*23.04.2024 r. Mechanik pojazdów samochodowych- godzina 9.00- Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*24.04.2024 r.– Elektryk– godzina 9.00- Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*24.04.2024 r. Cukiernik – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*24.04.2024 r. Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 8.00 – Włocławek – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*25.04.2024 r. – Monter sieci i instalacji sanitarnych– godzina 9.00- Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*26.04.2024 r. Elektryk – godzina 9.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*26.04.2024 r. – Stolarz – godzina 9.00 – Włocławek – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*26.04.2024 r. Lakiernik samochodowy – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*27.04.2024 r. Kucharz – godzina 9.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

MAJ 2024

*06.05.2024 r. – Fryzjer – godzina 8.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*06.05.2024 r. – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – godzina 9.00 – Bydgoszcz –
O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*07.05.2024 r. Mechanik pojazdów samochodowych– godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*08.05.2024 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/murarz-tynkarz – godzina 9.00 – Włocławek – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*09.05.2024 r. – Monter sieci i instalacji sanitarnych – godzina 9.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*09.05.2024 r. – Blacharz samochodowy – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*10.05.2024 r.Elektromechanik pojazdów samochodowych– godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*13.05.2024 r. Fryzjer – godzina 8.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*13.05.2024 r. Fryzjer – godzina 8.00 – Włocławek – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*13.05.2024 r. Tapicer – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*14.05.2024 r. Stolarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*15.05.2024 r. Fryzjer – godzina 8.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*15.05.2024 r. Ślusarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*16.05.2024 r. Kucharz – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*16.05.2024 r. Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych– godzina 8.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*17.05.2024 r.Mechanik pojazdów samochodowych– godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*20.05.2024 r.Fryzjer – godzina 8.00 – Włocławek – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*20.05.2024 r.Blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych – godzina 9.00 – Inowrocław – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZB

*20.05.2024 r.Przetwórca mięsa – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*20.05.2024 r. Cukiernik/piekarz – godzina 12.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*21.05.2024 r. Cukiernik/piekarz – godzina 8.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*21.05.2024 r.Blacharz samochodowy/Lakiernik samochodowy/mechanik pojazdów samochodowych – godzina 9.00 –Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

 *22.05.2024 r.Fryzjer – godzina 8.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZB

*22.05.2024 r. – Monter sieci i instalacji sanitarnych – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*23.05.2024 r. Elektryk– godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*23.05.2024 r. – Stolarz – godzina 10.00 – Chojnice – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*24.05.2024 r. – Dekarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*24.05.2024 r. – Stolarz – godzina 9.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*24.05.2024 r. – Lakiernik samochodowy – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*27.05.2024 r. – Blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych – godzina 8.00 – Brodnica –O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*27.05.2024 r. – Murarz-tynkarz- godzina 9.00- Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*27.05.2024 r. – Sztukator – godzina 9.00- Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*28.05.2024 r. –Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 8.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*28.05.2024 r. – Elektromechanik pojazdów samochodowych – godzina 9.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*28.05.2024 r. – Krawiec – godzina 9.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*29.05.2024 r. Fryzjer – godzina 8.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*29.05.2024 r. – Elektronik – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

CZERWIEC 2024

*03.06.2024 r. Kominiarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*04.06.2024 r. Fryzjer – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*04.06.2024 r.Fryzjer – godzina 11.30 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*05.06.2024 r. Cukiernik – godzina 8.00 – Bydgoszcz- O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*03.06.2024 r. – Murarz-tynkarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – godzina 10.00- Chojnice – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*10.06.2024 r. – Stolarz– godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*10.06.2024 r. – Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 10.00 – Chojnice – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*11.06.2024 r.Fryzjer – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*11.06.2024 r. Fryzjer – godzina 11.30 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*12.06.2024 r.Fryzjer – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*12.06.2024 r. Fryzjer – godzina 11.30 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*13.06.2024 r.Elektryk – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*13.06.2024 r.Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 9.00 – Świecie – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*14.06.2024 r.Fryzjer – godzina 8.00 – Świecie – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

*14.06.2024 r. Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA

Zestawienie egzaminów w podziale na zawody

ZawódTermin i miejsce egzaminu
BLACHARZ24.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
BLACHARZ SAMOCHODOWY22.04.2024 r. - godzina 9.00-Szubin
09.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
20.05.2024 r. - godzina 9.00 - Inowrocław
21.05.2024 r. - godzina 8.00 - Toruń
27.05.2024 r. - godzina 8.00 - Brodnica
CIEŚLA
CUKIERNIK05.04.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
24.04.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
20.05.2024 r. - godzina 12.00 - Toruń
21.05.2024 r. - godzina 9.30 - Brodnica
05.06.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
DEKARZ24.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
DRUKARZ (OFFSETOWY/FLEKSOGRAFICZNY)22.04.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
ELEKTROMECHANIK15.04.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH10.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
28.05.2024 r. - godzina 8.00 - Toruń
ELEKTRYK03.04.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
24.04.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
26.04.2024 r. - godzina 9.00 - Brodnica
23.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
13.06.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
ELEKTRONIK 29.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
FOTOGRAF
FRYZJER10.04.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
10.04.2024 r. - godzina 11.30 - Bydgoszcz
16.04.2024 r. - godzina 9.00 - Inowrocław
17.04.2024 r. - godzina 9.00 - Grudziądz
06.05.2024 r. - godzina 8.00 - Brodnica
13.05.2024 r. - godzina 8.00 - Włocławek
13.05.2024 r. - godzina 8.00 - Brodnica
15.05.2024 r. - godzina 8.00 - Toruń
20.05.2024 r. - godzina 8.00 - Włocławek
22.05.2024 r. - godzina 8.00 - Toruń
29.05.2024 r. - godzina 8.00 -Toruń
04.06.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
04.06.2024 r. - godzina 11.30 - Bydgoszcz
11.06.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
11.06.2024 r. - godzina 11.30 - Bydgoszcz
12.06.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
12.06.2024 r. - godzina 11.30 - Bydgoszcz
14.06.2024 r. - godzina 8.00 - Świecie
GLAZURNIK
INTROLIGATOR/OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH 22.04.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
KALETNIK
KAMIENIARZ
KOMINIARZ03.06.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
KOWAL
KRAWIEC28.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
KUCHARZ04.04.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
11.04.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
12.04.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
18.04.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
20.04.2024 r. - godzina 9.00 - Brodnica
27.04.2024 r. - godzina 9.00 - Brodnica
16.05.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
LAKIERNIK/LAKIERNIK SAMOCHODOWY22.04.2024 r. - godzina 9.00 - Szubin
26.04.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
20.05.2024 r. - godzina 9.00 - Inowrocław
21.05.2024 r. - godzina 8.00 - Toruń
24.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
27.05.2024 r. - godzina 8.00 - Brodnica
MALARZ TAPECIARZ
MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH16.05.2024 r. - godzina 8.00 - Brodnica
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH10.04.2024 r. - godzina 10.00 - Grudziądz
18.04.2024 r. - godzina 10.00 - Tuchola
22.04.2024 r. - godzina 9.00 - Szubin
23.04.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
24.04.2024 r. - godzina 8.00 - Włocławek
07.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
17.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
20.05.2024 r. - godzina 9.00 - Inowrocław
21.05.2024 r. - godzina 8.00 - Toruń
27.05.2024 r. - godzina 8.00 - Brodnica
28.05.2024 r. - godzina 8.00 - Brodnica
10.06.2024 r. - godzina 10.00 - Chojnice
13.06.2024 r. - godzina 9.00 - Świecie
14.06.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
MONTER ELEKTRONIK/ELEKTRONIK
MONTER INSTALACJI GAZOWYCH
MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH/MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH25.04.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
09.05.2024 r. - godzina 9.00 - Brodnica
22.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE06.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
08.05.2024 r. - godzina 9.00 - Włocławek
03.06.2024 r. - godzina 10.00 - Chojnice
MURARZ/MURARZ-TYNKARZ08.05.2024 r. - godzina 9.00 - Włocławek
27.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
03.06.2024 r. - godzina 10.00 - Chojnice
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH21.03.2024 r. - godzina 9.00 - Brodnica
17.04.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
15.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
PIEKARZ09.04.2024 r. - godzina 8.00 - Bydgoszcz
21.05.2024 r. - godzina 9.30 - Brodnica
RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
RZEŹNIK-WĘDLINIARZ/WĘDLINIARZ
STOLARZ16.04.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
26.04.2024 r. - godzina 9.00 - Włocławek
14.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
23.05.2024 r. - godzina 9.00 - Chojnice
23.05.2024 r. - godzina 8.00 - Brodnica
24.05.2024 r. - godzina 9.00 - Toruń
10.06.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
ŚLUSARZ21.03.2024 r. - godzina 9.00 - Brodnica
17.04.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
15.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
SZTUKATOR27.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
TAPICER13.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
WULKANIZATOR
WIZAŻYSTA / STYLISTA
WĘDLINIARZ/PRZETWÓRCA MIĘSA 20.05.2024 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz

Szczegółowe informacje:

Aneta Korybalska

Starszy specjalista ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl


Agnieszka Mikulska

Starszy Specjalista ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: agnieszka.mikulska@izbarzem.pl