Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów w ujęciu chronologicznym

Uwaga! Datę egzaminu dla danego kandydata wyznacza Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy!

Warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu dla kandydata jest otrzymanie przez Izbę kompletu dokumentów kandydata (wniosku o dopuszczenie do egzaminu wraz z niezbędnymi załącznikami) oraz potwierdzenia przelewu opłaty egzaminacyjnej. Przekazanie dokumentów do Izby powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym prawidłową realizację przez Izbę procedury egzaminacyjnej.

Izba (nie pracodawca) przesyła kandydatowi listownie zawiadomienie o egzaminie oraz kartę obserwacji i oceny etapu praktycznego na co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczoną datą egzaminu praktycznego (pierwszym  etapem egzaminu).

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany zamieszczonych w harmonogramie terminów egzaminów.

MAJ 2023 

*04.05.2023 r. Lakiernik/Lakiernik samochodowy – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*05.05.2023 r.Cukiernik – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*05.05.2023 r. – Stolarz – godzina 9.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*08.05.2023 r. – Operator obrabiarek skrawających – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*08.05.2023 r.Ślusarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*08.05.2023 r.Fryzjer – godzina 8.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*09.05.2023 r. – Fryzjer – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*09.05.2023 r. – Fryzjer – godzina 12.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*09.05.2023 r. – Fryzjer – godzina 9.00 – Lipno – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

 KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*10.05.2023 r. – Cieśla– godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*11.05.2023 r.Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – godzina 9.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*12.05.2023 r.Elektryk – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*15.05.2023 r.Tapicer – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*15.05.2023 r.Fryzjer – godzina 8.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*15.05.2023 r.Elektromechanik pojazdów samochodowych – godzina 8.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*16.05.2023 r. – Fryzjer – godzina 9.00 – Inowrocław – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*16.05.2023 r.Fryzjer – godzina 8.00 – Grudziądz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*16.05.2023 r.Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 9.00 – Lipno – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*16.05.2023 r.Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 13.00 – Lipno – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*17.05.2023 r.Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*18.05.2023 r.Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*18.05.2023 r. – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – godzina 10.00 – Chojnice – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*18.05.2023 r. – Murarz/Murarz-Tynkarz – godzina 10.00 – Chojnice – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*18.05.2023 r.Fryzjer – godzina 8.00 – Grudziądz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*19.05.2023 r. – Stolarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*19.05.2023 r. Murarz/Murarz-Tynkarz – godzina 9.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*22.05.2023 r. – Operator obrabiarek skrawających – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*22.05.2023 r. – Ślusarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*22.05.2023 r. – Piekarz – godzina 9.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*22.05.2023 r.Cukiernik – godzina 12.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*23.05.2023 r. – Kucharz – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*23.05.2023 r.Cukiernik – godzina 9.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*23.05.2023 r. – Piekarz – godzina 9.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*24.05.2023 r. – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*24.05.2023 r. – Murarz/Murarz-Tynkarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*24.05.2023 r. – Stolarz – godzina 9.00 – Chojnice – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*24.05.2023 r.Fryzjer – godzina 8.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*24.05.2023 r. – Stolarz – godzina 9.00 – Włocławek – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*25.05.2023 r.Cukiernik – godzina 8.00 – Inowrocław – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*25.05.2023 r.Piekarz – godzina 8.00 – Inowrocław – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*25.05.2023 r. – Fotograf – godzina 9.00 – Grudziądz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*26.05.2023 r.Elektryk – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*26.05.2023 r.Blacharz samochodowy – godzina 8.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*26.05.2023 r. – Lakiernik/Lakiernik samochodowy – godzina 8.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*26.05.2023 r. – Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 8.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*26.05.2023 r. – Fryzjer – godzina 8.00 – Włocławek – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*29.05.2023 r.Blacharz samochodowy – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*29.05.2023 r. Lakiernik/Lakiernik samochodowy – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*29.05.2023 r. – Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 8.00 – Brodnica – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*29.05.2023 r. – Stolarz – godzina 9.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*29.05.2023 r. – Fryzjer – godzina 8.00 – Włocławek – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*29.05.2023 r. – Kamieniarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*30.05.2023 r. – Elektromechanik pojazdów samochodowych – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*30.05.2023 r. – Kucharz – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

CZERWIEC 2023 

*01.06.2023 r. – Blacharz samochodowy – godzina 9.00 – Inowrocław – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*01.06.2023 r. – Lakiernik/Lakiernik samochodowy – godzina 9.00 – Inowrocław – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*01.06.2023 r. – Mechanik pojazdów samochodowy – godzina 9.00 – Inowrocław – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*05.06.2023 r.Krawiec – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*05.06.2023 r. – Blacharz/Dekarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*06.06.2023 r. – Kucharz – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*07.06.2023 r. – Elektronik – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*07.06.2023 r. – Elektryk – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*12.06.2023 r. – Stolarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*12.06.2023 r. Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 10.00 – Chojnice – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*13.06.2023 r. – Fryzjer – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*13.06.2023 r. – Elektryk – godzina 9.00 – Świecie – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*14.06.2023 r. – Cukiernik – godzina 8.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*14.06.2023 r. – Fryzjer – godzina 9.00 – Świecie – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*15.06.2023 r. – Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*15.06.2023 r.Operator obrabiarek skrawających – godzina 9.00 – Świecie – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*15.06.2023 r. – Ślusarz – godzina 9.00 – Świecie – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*16.06.2023 r. – Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 9.00 – Świecie – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*20.06.2023 r. – Kominiarz – godzina 9.00 – Bydgoszcz – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

WRZESIEŃ 2023 

*04.09.2023 r.Cukiernik – godzina 12.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

*13.09.2023 r. – Fryzjer – godzina 8.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

PAŹDZIERNIK 2023 

*10.10.2023 r. – Mechanik pojazdów samochodowych – godzina 8.00 – Toruń – O TERMINIE EGZAMINU DLA DANEGO KANDYDATA DECYDUJE IZBA 

Zestawienie egzaminów w podziale na zawody

ZawódTermin i miejsce egzaminu
BLACHARZ05.06.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
BLACHARZ SAMOCHODOWY26.05.2023 r. - godzina 8.00 – Brodnica
29.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
01.06.2023 - godzina 9.00 - Inowrocław
CIEŚLA
CUKIERNIK05.05.2023 r. – godzina 8.00 - Bydgoszcz
22.05.2023 r. – godzina 12.00 – Toruń
23.05.2023 r. – godzina 9.00 – Brodnica
25.05.2023 r. – godzina 8.00 – Inowrocław
14.06.2023 r. – godzina 8.00 – Bydgoszcz
04.09.2023 r. – godzina 12.00 – Toruń
DEKARZ05.06.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
DRUKARZ (OFFSETOWY/FLEKSOGRAFICZNY)
ELEKTROMECHANIK
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH15.05.2023 r. – godzina 8.00 – Toruń
30.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
ELEKTRYK12.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
26.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
07.06.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
13.06.2023 r. – godzina 9.00 – Świecie
FOTOGRAF25.05.2023 r. – godzina 9.00 – Grudziądz
FRYZJER08.05.2023 r. – godzina 8.00 – Brodnica
09.05.2023 r. – godzina 8.00 – Bydgoszcz
09.05.2023 r. - godzina 12.00 - Bydgoszcz
09.05.2023 r. – godzina 9.00 - Lipno
15.05.2023 r. – godzina 8.00 – Brodnica
16.05.2023 r. – godzina 9.00 – Inowrocław
16.05.2023 r. – godzina 8.00 – Grudziądz
18.05.2023 r. – godzina 8.00 – Grudziądz
24.05.2023 r. – godzina 8.00 – Toruń
26.05.2023 r. – godzina 8.00 – Włocławek
29.05.2023 r. – godzina 8.00 – Włocławek
13.06.2023 r. – godzina 8.00 – Bydgoszcz
14.06.2023 r. – godzina 9.00 – Świecie
13.09.2023 r. – godzina 8.00 – Toruń
GLAZURNIK
INTROLIGATOR/OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH
KALETNIK
KAMIENIARZ29.05.2023 r. - godzina 9.00 - Bydgoszcz
KOMINIARZ20.06.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
KOWAL
KRAWIEC05.06.2023 – godzina 9.00 – Bydgoszcz
KUCHARZ23.05.2023 r. – godzina 8.00 – Bydgoszcz
30.05.2023 r. – godzina 8.00 – Bydgoszcz
06.06.2023 r. – godzina 8.00 – Bydgoszcz
LAKIERNIK/LAKIERNIK SAMOCHODOWY04.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
26.05.2023 r. – godzina 8.00 – Brodnica
29.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
01.06.2023 - godzina 9.00 - Inowrocław
MALARZ TAPECIARZ
MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH16.05.2023 r. – godzina 9.00 - Lipno
16.05.2023 r. - godzina 13.00 - Lipno
18.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
26.05.2023 r. – godzina 8.00 – Brodnica
29.05.2023 r. – godzina 8.00 – Brodnica
01.06.2023 r. - godzina 9.00 - Inowrocław
12.06.2023 r. – godzina 10.00 – Chojnice
15.06.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
16.06.2023 r. – godzina 9.00 – Świecie
10.10.2023 r. – godzina 8.00 – Toruń
MONTER ELEKTRONIK/ELEKTRONIK 07.06.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
MONTER INSTALACJI GAZOWYCH
MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH/MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH11.05.2023 r. - godzina 9.00 – Brodnica
17.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE18.05.2023 r. – godzina 10.00 – Chojnice
24.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
MURARZ/MURARZ-TYNKARZ18.05.2023 r. - godzina 10.00 – Chojnice
19.05.2023 r. – godzina 9.00 – Brodnica
24.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH08.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
22.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
15.06.2023 r. – godzina 9.00 – Świecie
PIEKARZ22.05.2023 r. – godzina 9.00 – Toruń
23.05.2023 r. – godzina 9.00 – Brodnica
25.05.2023 r. - godzina 8.00 - Inowrocław
RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
RZEŹNIK-WĘDLINIARZ/WĘDLINIARZ
STOLARZ05.05.2023 r. – godzina 9.00 – Brodnica
19.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
24.05.2023 r. – godzina 9.00 – Chojnice
24.05.2023 r. – godzina 9.00 – Włocławek
29.05.2023 r. – godzina 9.00 – Toruń
12.06.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
ŚLUSARZ08.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
22.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
15.06.2023 r. – godzina 9.00 – Świecie
SZTUKATOR
TAPICER15.05.2023 r. – godzina 9.00 – Bydgoszcz
TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
WULKANIZATOR
WIZAŻYSTA / STYLISTA
WĘDLINIARZ/PRZETWÓRCA MIĘSA

Szczegółowe informacje:

Aneta Korybalska

Starszy specjalista ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl


Agnieszka Mikulska

Starszy Specjalista ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: agnieszka.mikulska@izbarzem.pl