Partnerzy

PARTNERZY

Urzędy:
 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Wojewódzki
 • Kuratorium Oświaty
 • Izba Skarbowa
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Urzędy miast i gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Starostowie powiatów.
 • Prezydenci miast
 • Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 • Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Szkoły:
 • Region Bydgoski
 • Region Toruński
 • Region Włocławski
Izby Rzemieślnicze:
 • Izby Rzemieślnicze w Polsce
 • Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie n/Odrą – Niemcy
 • Izba Rzemieślnicza w Petersburgu – Rosja
Inne instytucje :
 • Parlament Hanzatycki
 • Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług (zobacz)