Konkursy

Konkurs „Rzemieślnik Roku”


W IV kwartale każdego roku ogłaszany jest konkurs Rzemieślnik Roku. Kapituła Konkursu wyłania zwycięzców spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje rzemieślnicze z regionu.


Dzisiejszy rozwój przedsiębiorczości i samorządności gospodarczej wiele zawdzięcza małym zakładom rzemieślniczym. Dobrze prosperujące firmy rzemieślnicze, często rodzinne, przedsiębiorstwa są polskiej gospodarce bardzo potrzebne, będąc jej ważną częścią.


Mając na uwadze znaczenie firm rzemieślniczych Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy poszukuje różnych sposobów na wspieranie rzemieślników z regionu, aby dać im szansę na jeszcze lepszą promocję i rozwój na rynku polskim.


Z uwagi na zróżnicowaną specyfikę prowadzonej działalności przez zgłoszonych kandydatów Kapituła Konkursu wyróżnia zwycięzców w dwóch kategoriach:



  1. Rzemieślnik Roku – jako prowadzący działalność gospodarczą z udziałem pracy własnej przy zachowaniu wielopokoleniowej tradycji.

  2. Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku, który buduje swoją pozycję rynkową w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu oraz aktywnie uczestniczy zarówno w życiu gospodarczym jak i społecznym regionu.


Regulamin konkursu Rzemieślnik Roku 2023

Formularz aplikacyjny Rzemieślnik Roku 2023

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS i US

Regionalny Konkurs wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych


Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy organizuje corocznie Regionalny Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.


Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu ogólnych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów kształcących się w rzemiośle.


Uczestnicy Konkursu to uczniowie rzemiosła, czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników zrzeszonych w Cechach przynależących do Izby.


Zgłoszenia uczestników należy nadsyłać we wskazanym przez organizatora terminie wypełniając formularz (dostępny do pobrania).


Na uczestników czeka do rozwiązania test pisemny oraz część ustna z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, fizjologii, psychologii, socjologii i ergonomii pracy, postępowania powypadkowego, zasad udzielania pierwszej pomocy, świadczeń powypadkowych oraz ppoż.


Zwycięzcy otrzymują cenne nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów Konkursu. Ponadto zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym, reprezentują Izbę Rzemieślniczą w Konkursie Ogólnopolskim organizowanym corocznie w miesiącu maju przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.


Regulamin Konkursu BHP 2023

Formularz zgłoszeniowy Konkursu BHP Regionalny 2023

Klauzula informacyjna

Konkurs cukierniczo – piekarski


Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wraz z Cechem Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy oraz komisjami egzaminacyjnymi w zawodzie cukiernik i piekarz organizuje raz do roku konkurs cukierniczo – piekarski dla młodzieży z regionu uczącej się w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechach należących do Izby.


Celem Konkursu jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie zdobnictwa cukierniczego i piekarskiego.


Każdej edycji Konkursu towarzyszy inna tematyka. Szczegółowe warunki Konkurs każdorazowo ustalane są przez organizatora.


Zgłoszeni uczniowie pracują na pojedynczych stanowiskach, mają do wykonania zadania zgodne z wcześniej podaną tematyką Konkursu. Oceny prac dokonuje komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele izbowych komisji egzaminacyjnych w zawodzie cukiernik i piekarz.


Wysiłki uczniów oceniane są pod kątem organizacji pracy, właściwego procesu technologicznego, jakości i estetyki wykonywanych wypieków, przestrzegania przepisów bhp.


Dla zwycięzców Konkursu trzech pierwszych miejsc (w każdej grupie zawodowej) przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.


Zgłoszenia uczestników należy nadsyłać we wskazanym przez organizatora terminie wypełniając formularz (dostępny do pobrania).


Regulamin Konkursu Cukierniczego 2017

V edycja Konkursu Cukierniczego – formularz zgłoszeniowy 2017

KONKURSY JAKIE ZNASZ ZAWODY? dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych klas I-IV oraz uczniów szkół podstawowych klas V-VIII

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody ?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a pomysłodawcą konkursu jest Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu.


Konkurs ma charakter ogólnopolski i jego celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej oraz wspieranie założeń dydaktyczno – wychowawczych programów nauczania dzieci i młodzieży na różnym etapie ich kształcenia.


Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy (rysunku, fotografii lub krótkiego filmu) odzwierciedlającej jego wiedzę na temat wybranego zawodu.


Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.


Dzieci, młodzież poznając różne zawody zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie rysunków, zdjęć czy filmów wpłynie – zdaniem organizatorów – pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.


Konkurs przebiega w dwóch etapach:


– regionalnym


– ogólnokrajowym.


Organizatorem Regionalnym Konkursu jest Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.


Organizatorem Krajowym Konkursu etapu ogólnokrajowego jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznania.


W załącznikach do pobrania przedstawiamy pełną informację wraz z regulaminami konkursów.


Regionalny koordynator: Izabela Goślińska, tel. 52 349 35 06, e-mail: izabela.goslinska@izbarzem.pl

Regulamin konkursu filmowego- szkoła podstawowa klasa V-VIII 2024 r.

Regulamin konkursu fotograficznego-szkoła podstawowa klasa I-IV 2024 r.

Regulamin konkursu plastycznego- przedszkole 2024 r.

KONKURS KULINARNY


Konkurs – Kulinarne tradycje Kujaw i Pomorza „na słodko” i „na słono”


UCZNIU !!! PODEJMIJ WYZWANIE RAZEM Z MISTRZEM SZKOLĄCYM/NAUCZYCIELEM ZAWODU


Konkurs objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego.


 


Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy po raz pierwszy organizuje regionalny konkurs kulinarny pn. Kulinarne tradycje Kujaw i Pomorza „na słodko” i „na słono”. Nasza inicjatywa to doskonała okazja do tworzenia pozytywnego wizerunku gastronomii i jej tradycji w regionie, popularyzacja potraw regionalnych, doskonalenie umiejętności kulinarnych młodych osób z regionu, a także podniesienie prestiżu województwa kujawsko-pomorskiego.


Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów branżowych szkół I stopnia, kształcących się w zawodzie kucharz, cukiernik z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.


Niecodzienna formuła konkursu polega na pracy zespołowej ucznia wraz z nauczycielem zawodu/mistrzem szkolącym biorącym udział w procesie praktycznej nauki zawodu. Konkurs przebiegnie w dwóch etapach. W ramach I etapu uczestnicy przygotują autorską prezentację multimedialną dania tradycyjnego kuchni kujawsko-pomorskiej wybranego w kategorii słone lub słodkie, wraz z propozycją jego podania. Do udziału w finale Konkursu (II Etapie) zostanie zakwalifikowanych 10 (dziesięć) Zespołów, których prezentacje multimedialne zostaną uznane za najbardziej ciekawe.


Natomiast finał konkursu obejmie omówienie przez ucznia przed jury sposobu i techniki przygotowania potrawy regionalnej w kategorii „na słodko” lub „na słono”, przedstawionej w prezentacji multimedialnej oraz przygotowanie do degustacji zgłoszonej potrawy konkursowej do degustacji przez jury oceniające. Potrawę konkursową, przed finałem Konkursu wykonuje samodzielnie uczeń pod nadzorem nauczyciela zawodu/mistrza szkolącego, którą następnie Zespół dostarcza i przygotowuje do degustacji w dniu finału konkursu wraz z nakryciem i elementami dekoracyjnymi.


Dzięki konkursowi wzmacniamy przede wszystkim relacje pomiędzy uczniami a pracodawcami/mistrzami szkolącymi/nauczycielami z regionu przekazującymi dziedzictwo kulinarne kuchni kujawsko-pomorskiej. Wydarzenie to stanie się również doskonałym pretekstem do włączenia się osób z pasją i wspólną ideą, do integracji ludzi, którzy kultywują tradycję gastronomiczną oraz przestrzegają etyki. Adepci zawodu z regionu pod przewodnictwem swoich mentorów będą rywalizowali o najdoskonalsze przygotowanie dania regionalnego.


Ponadto, konkurs ten może przy okazji przyciągnąć wielu przedstawicieli środowiska gastronomicznego i cukierniczego z regionu, a obecność znanych osób z pewnością przyczyni się do podniesienia prestiżu wydarzenia.


Dla finalistów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody w postaci wartościowych bonów na zakup sprzętu gastronomicznego, oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe.


Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego wraz z autorską prezentacją multimedialną dania tradycyjnego kuchni kujawsko-pomorskiej do dnia 24.05.2018 r. na adres:


Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy


ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz


lub drogą mailową: sekretariat@izbarzem.pl.


UWAGA: Jedna Szkoła może wyznaczyć maksymalnie dwa Zespoły do udziału w konkursie. Finał konkursu odbędzie się dnia 08.06.2018 r. w Bydgoszczy.


Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu opisane zostały w Regulaminie.


Wszelkich informacji dot. organizacji konkursu udzieli Izabela Goślińska – Specjalista ds. promocji i przedsiębiorczości pod nr tel. 52 349 35 06, mail: izabela.goslinska@izbarzem.pl.


PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

PARTNERZY:

mistrzbranzy.pl

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Zespoły zakwalifikowane do finału konkursu