Opłaty

OPŁATY

Lp.Nazwa usługiDla zrzeszonychKlienci zewnętrzni
I.

USŁUGI EGZAMINACYJNE I ZWIĄZANE Z EGZAMINAMI

1.

EGZAMINY

1.1Egzamin czeladniczy

710,93 zł

1.2Egzamin mistrzowski

1 421,85 zł

1.3Egzamin sprawdzający

236,98 zł

1.4Egzaminy poprawkowe

50% stawki

2.

ZWIĄZANE Z EGZAMINAMI

2.1Nieusprawiedliwione niestawienie się na egzamin w I terminiedopłata 20 % stawkidopłata 20 % stawki
2.2Rezygnacja z egzaminu i wycofanie dokumentówzwrot 50 % stawkizwrot 50 % stawki
2.3Decyzja o skróceniu lub przedłużeniu okresu nauki20 zł40 zł
2.4Wydanie zaświadczenia o wyszkoleniu uczniabezpłatnie50 zł
2.5Duplikat świadectwa czeladniczego

26 zł

2.6Duplikat dyplomu mistrzowskiego

26 zł

2.7Wydanie legitymacji do 1998 roku

40 zł

2.8Dyplom ozdobny czeladniczy30 zł40 zł
2.9Dyplom ozdobny mistrzowski60 zł80 zł

Szczegółowe informacje:

Aneta Korybalska

Specjalista ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl


Joanna Rekowska

Referent ds. kwalifikacji zawodowych : pokój nr 26

tel. 52 322-12-76 e-mail: joanna.rekowska@izbarzem.pl