Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

 • Organizujemy pozaszkolne formy kształcenia: kursy, kursy zawodowe, seminaria, praktyki zawodowe.

  Centrum organizuje pozaszkolne formy kształcenia takie jak:

  a) kursy
  b) kursy zawodowe
  c) seminaria
  d) praktyki zawodowe,
  e) inne formy dokształcania i podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych przewidziane przepisami prawa.

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zaprasza na kurs Prawa Jazdy kategorii B.

  Biuro Ośrodka Szkolenia Kierowców mieści się w Budynku Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ulicy Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy w pokoju nr 25.

  Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

  Tel: 052 322 12 77