Walne Zgromadzenie Delegatów 21.05.2010 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów 21.05.2010 r.