Walne Zgromadzenie Delegatów 29.05.2009r.

 Walne Zgromadzenie Delegatów 29.05.2009r.