Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy – 13.05.2011 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy – 13.05.2011 r.