Odznaczenia

Honorowa Odznaka Rzemiosła Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Regulamin nadawania Honorowej Odznaki Rzemiosła KPIRiP w Bydgoszczy

Wniosek o nadanie Honorowej Odznaki Rzemiosła KPIRiP w Bydgoszczy

Honorowa Odznaka Rzemiosła ZRP

Regulamin nadawania Honorowej Odznaki Rzemiosła ZRP

Wniosek o nadanie Honorowej Odznaki Rzemiosła ZRP

Medal im. Jana Kilińskiego

Regulamin nadawania medalu srebrnego, złotego im. Jana Kilińskiego

Wniosek o nadanie srebrnego medalu im. Jana Kilińskiego

Wniosek o nadanie złotego medalu im. Jana Kilińskiego

Wniosek o nadanie platynowego medalu im. Jana Kilińskiego wraz z regulaminem

Szabla Kilińskiego

Regulamin nadania ``Szabli Kilińskiego``

Wniosek o nadanie ``Szabli Kilińskiego``

Odznaczenia za szkolenie uczniów w rzemiośle

Regulamin przyznania odznaki za szkolenie uczniów w rzemiośle

Wniosek o przyznania odznaki za szkolenie uczniów w rzemiośle

Odznaczenie „Za pracę w komisji egzaminacyjnej”

Regulamin przyznania odznaki ``Za pracę w komisji egzaminacyjnej``

Wniosek o przyznanie odznaki ``Za pracę w komisji egzaminacyjnej``