Nowy budynek Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu – 07.12.2012 r.

Nowy budynek Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu – 07.12.2012 r.