Obchody „Dnia Rzemiosła” w Komorowie 13.06.2015 r.

Obchody „Dnia Rzemiosła” w Komorowie 13.06.2015 r.